Bijzondere bijstand aanvragen

Waarvoor wilt u bijzondere bijstand aanvragen?
Vergoeding eigen bijdrage rechtsbijstand
Voor wie is de aanvraag?
Bijzondere bijstand aanvragen voor uzelf en/of uw partner

U kunt via DigiD bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage rechtsbijstand. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan vragen we uw partner om het aanvraagformulier ook te ondertekenen met DigiD. Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten, bel dan met het Werkplein.

Bewijsstukken
We vragen u om een aantal bewijsstukken digitaal aan te leveren. Zorg dat u deze bewijsstukken digitaal beschikbaar heeft. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen. Het uploaden van de bewijsstukken gaat via een veilige verbinding. Het gaat om deze bewijsstukken:

 • een Toevoeging of een Lichte Advies Toevoeging (LAT) of een Mediation Toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand;
 • nota van de gemaakte kosten (factuur van uw advocaat, nota van in rekening gebrachte verschotten of nota griffierecht);
 • bewijsstukken voor uw inkomen en vermogen, als u geen bijstandsuitkering van het Werkplein ontvangt. 

U kunt op elk moment stoppen, op 'bewaren' klikken en binnen 24 uur weer verdergaan waar u gebleven was. Uw gegevens worden dan 24 uur bewaard, daarna moet u opnieuw beginnen. Wij hebben pas toegang tot uw gegevens nadat u de aanvraag heeft verstuurd.

Bewindvoerder of onder curatele
Heeft u een bewindvoerder of staat u onder curatele? Dan kan alleen uw bewindvoerder of curator de aanvraag voor u indienen. Hiervoor heeft uw bewindvoerder of curator een inlogcode nodig. Uw bewindvoerder of curator kan contact opnemen met het Werkplein om een inlogcode te ontvangen.

  Aanvragen via DigiD

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen?

 • Wij helpen u graag aan de telefoon. En op onze vestiging in Etten-Leur.
 • Houd uw DigiD bij de hand. Dan kunnen we u sneller helpen.
 • Openingstijden en contact
Bijzondere bijstand eigen bijdrage rechtsbijstand aanvragen als bewindvoerder

U kunt online een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtsbijstand. Als bewindvoerder of curator heeft u een inlogcode nodig om aanvragen te doen. Heeft u nog geen inlogcode? Neem dan contact op met het Werkplein.

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten, bel dan met het Werkplein.

Bewijsstukken
We vragen u om een aantal bewijsstukken digitaal aan te leveren. Zorg dat u deze bewijsstukken digitaal beschikbaar heeft voordat u inlogt op het aanvraagformulier. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen. Het gaat om deze bewijsstukken:

 • een Toevoeging of een Lichte Advies Toevoeging (LAT) of een Mediation Toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand;
 • nota van de gemaakte kosten (factuur van de advocaat, nota van in rekening gebrachte verschotten of nota griffierecht);
 • bewijsstukken voor inkomen en vermogen, als degene waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt geen bijstandsuitkering van het Werkplein ontvangt.

Het uploaden van de bewijsstukken gaat via een veilige verbinding.

 Aanvragen met inlogcode

Vergoeding kosten bewindvoering/curatele/mentorschap

U kunt alleen als bewindvoerder of curator een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de vergoeding van kosten voor bewindvoering, curatele en mentorschap.

Als bewindvoerder of curator heeft u een inlogcode nodig om aanvragen te doen. Heeft u nog geen inlogcode? Neem dan contact op met het Werkplein

Dit formulier is bedoeld om een aanvraag te doen voor de vergoeding van deze kosten in geval van een nieuwe aanvraag of een eindrekening. Wijziging van het tarief bij een reeds lopende bewindvoering/curatele kunt u op de gebruikelijke wijze doorgeven aan het Werkplein.

Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen voor andere kosten dan eigen bijdrage rechtsbijstand of kosten bewindvoering/curatele/mentorschap, bel dan met het Werkplein.

Bewijsstukken
We vragen u om een aantal bewijsstukken digitaal aan te leveren. Zorg dat u deze bewijsstukken digitaal beschikbaar heeft voordat u inlogt op het aanvraagformulier. Zonder deze bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet afhandelen. Het gaat om deze bewijsstukken:

 • de beschikking van de rechtbank waaruit de toekenning van de bewindvoering, curatele of mentorschap blijkt, danwel de beëindiging en eindrekening blijkt;
 • nota’s van de gemaakte kosten (nota griffierecht, factuur van de aanvangskosten, maandelijkse factuur en/of eindrekening);
 • bewijsstukken voor het inkomen en vermogen, als degene waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt geen bijstandsuitkering van het Werkplein ontvangt. 

Het uploaden van de bewijsstukken gaat via een veilige verbinding.

 Aanvragen met inlogcode

Overig

U kunt bijzondere bijstand aanvragen door te bellen of door naar het Werkplein in Etten-Leur te komen. Aanvragen bij het Werkplein in Roosendaal of digitaal een aanvraag doen is niet mogelijk.

Aanvragen: bel met het Werkplein of bezoek onze vestiging in Etten-Leur.
openingstijden en contact