Werk zoeken

We bieden u een training om uw kans op een baan te vergroten. U kunt de training ook volgen als u geen bijstandsuitkering ontvangt en op zoek bent naar werk van meer dan 20 uur per week. Een voorwaarde is dat u bij het UWV ingeschreven bent als werkzoekende. Tijdens de training komt onder andere aan bod:

  • Het opstellen van een goede sollicitatiebrief met CV.
  • Tips voor het zoeken naar werk.
  • Bepalen en onder woorden brengen wat je kunt en wilt.
  • Voorbereiden op een sollicitatiegesprek.

Iets voor u? Bel met het Werkplein voor meer informatie.

Graag ondersteunen we u bij het vinden van werk. Daarbij verwachten wij van u een actieve houding. Bij het Werkplein ontvangt u persoonlijke begeleiding van een klantmanager.  De klantmanager van het Werkplein stelt samen met u een plan op. Daarin staat wat u kunt doen om werk te vinden. Wanneer u zich met DigiD bij ons meldt, dan krijgt u ook meteen toegang tot een persoonlijke pagina met vacatures.

Kunt u wel in loondienst werken, maar niet volledig? Dan zoeken wij samen met u naar een werkgever die u passend werk kan bieden. Misschien komt u in aanmerking voor een garantiebaan.  Een garantiebaan is voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dan zoeken wij samen met u naar een werkgever die u passend werk kan bieden.

Het UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor een garantiebaan. Als extra ondersteuning nodig is om in loondienst te kunnen werken, dan zorgen we dat die er komt. U ontvangt een arbeidsovereenkomst en een regulier salaris van een werkgever.

Kunt u door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet bij een gewone werkgever werken? Misschien komt u dan in aanmerking voor werken in een beschermde omgeving. U kunt dan extra begeleiding en een aangepaste werkplek ontvangen. U ontvangt een arbeidsovereenkomst en een regulier salaris van een werkgever. 

Kunt u nu (nog) niet werken? Dan zoeken we met u naar een manier om mee te doen in de samenleving. Het liefst in uw eigen gemeente. Maatschappelijk participeren noemen we dat. We kijken naar uw mogelijkheden en hoe u nog stappen kunt maken richting betaald werk. Het aantal uren per week hangt af van uw leerdoelen. Deze bepaalt u in overleg met uw klantmanager.  

We kunnen u ook ondersteunen als u geen uitkering aanvraagt of ontvangt.

  • Iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV kan bij ons de training ‘Op weg naar werk’ volgen. Bel met het Werkplein voor meer informatie.
     
  • Heeft u een ziekte of handicap waardoor u niet het minimumloon of meer kunt verdienen? Dan kunnen we u ook ondersteunen met het vinden van een garantiebaan of beschut werk. Vraag hiervoor eerst een Indicatie banenafspraak of beschut werk aan bij het UWV.

Naar Uitkering

Wanneer u een uitkering aanvraagt, krijgt u een persoonlijke klantmanager die u ondersteunt bij het zoeken naar werk.