Collectieve zorgverzekering met hoge korting

U kunt de collectieve zorgverzekering in 2018 niet meer aanvragen. Halverwege november vindt u hier informatie over de verzekering in 2019. Met de collectieve zorgverzekering bieden we u een uitgebreid pakket voor een lage premie. Het Werkplein betaalt mee aan deze verzekering. Bij ons bent u uitgebreid verzekerd. Want als u ziek bent, dan wilt u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan.

U kunt via het Werkplein een zorgverzekering afsluiten die veel van uw kosten vergoedt. We hebben voor u een basisverzekering met keuze uit twee pakketten. In beide pakketten wordt de wettelijke eigen bijdrage voor thuishulp (Wmo / CAK) en thuisverpleging (Wlz) vergoed tot max. € 375,- per jaar.  

 • Gemeente Extra: een aanvullend pakket met onder andere vergoedingen voor vervangende mantelzorg, brillen, de tandarts en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • Gemeenten Extra Uitgebreid: aanvullende dekking voor de meest voorkomende zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. U betaalt met dit pakket ook geen eigen risico van € 385,-. Dit betalen wij voor u. 

We hebben voor u op een rij gezet wat er wordt gedekt door de basisverzekering en de twee keuzepakketten:
pdf Dekkingsoverzicht collectieve zorgverzekering Werkplein en CZ (PDF, 1.35 MB)

Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig de vergoedingen vergelijken met andere zorgverzekeringen. U kunt hier ook de collectieve zorgverzekering afsluiten.

  We hebben voor u de kosten van onze twee zorgverzekeringen Gemeente Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid op een rij gezet.

  U ontvangt de korting op de premie in de vorm van bijzondere bijstand. WIlt u weten hoe het premiebedrag is samengesteld? U leest meer hierover in de documenten: 

  U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering 2018 als u:

  • op 1 januari 2018 minimaal 18 jaar bent;
  • op 1 januari 2018 ingeschreven staat in de bevolkingsadministratie van: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert;
  • op 1 januari 2018 rechtmatig in Nederland verblijft en niet gedetineerd bent;
  • uw inkomen niet boven de inkomensgrens uitkomt. 

  De voorwaarden zijn door de zes Werkplein-gemeenten in beleidsregels vastgelegd.
  pdf Beleidsregels collectieve zorgverzekering 2018 (PDF, 90.81 KB)

  Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering of een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen* tot:

  Personen 18 tot 67 jaar
  Gehuwd / samenwonend 
  Alleenstaande/ alleenstaande ouder

  € 23.328,-
  € 18.036,-
  Personen met de AOW-leeftijd
  Gehuwd / samenwonend
  Alleenstaande / alleenstaande ouder  
  € 25.593,-
  € 18.536,-

  * Kijk op uw loonstrook voor uw bruto jaarinkomen. Tel de jaarinkomens van uzelf en uw partner bij elkaar op.

  Deze zorgverzekering vervangt de bijzondere bijstand voor medische kosten. Er zijn twee uitzonderingen waarbij u bijzondere bijstand voor medische kosten kunt aanvragen:

  • Als u op 1 januari 2018 de collectieve zorgverzekering niet kan afsluiten omdat u niet aan alle voorwaarden voldoet. U kunt dan later in het jaar bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten.
    
  • Als u de collectieve zorgverzekering afsluit en noodzakelijke medische kosten heeft die hoger zijn dan de verzekering vergoedt. U leest hier meer over bij kostensoorten bijzondere bijstand (pdf). Het kan gaan om medische kosten voor:
   • dieet
   • fysiotherapie
   • huidaandoeningen
   • enkele specifieke hulpmiddelen
   • logeerkosten / therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   • tandarts/mondhygiëne onder strikte voorwaarden
   • voetbehandeling 

  U kunt de collectieve zorgverzekering in 2018 niet meer aanvragen. Halverwege november kunt u een aanvraag doen voor de verzekering in 2019.

  • In bijzondere gevallen kunt u de verzekering vóór 31 december 2018 stopzetten. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen naar het buitenland of als u in de gevangenis komt. In alle andere gevallen gaat uw afmelding in na 31 december 2018.

  Afmelden collectieve zorgverzekering

  U kunt de collectieve zorgverzekering dit jaar niet meer aanvragen. Halverwege november vindt u hier op de site informatie over de verzekering in 2019. U heeft daarna t/m 31 december 2018 om uw huidige verzekering te beïndigen en t/m 31 januari 2019 om over te stappen naar de collectieve zorgverzekering.