500 werkzoekenden aan de slag na bemiddeling Werkplein

donderdag 09 januari - 10:00
Vorig jaar vonden 500 bijstandsgerechtigden een baan na bemiddeling door het WerkgeversServicepunt van het Werkplein Hart van West-Brabant. Onder de mensen met een nieuwe baan bevinden zich 53 statushouders die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. En betreft het 83 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking die passend werk ontvangen bij een reguliere werkgever.

Kentering door extra begeleiding

Zowel werkzoekende inwoners die nu een uitkering ontvangen als diegenen die zich nieuw bij het Werkplein melden, hebben steeds vaker intensieve begeleiding nodig voordat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Halverwege 2019 leek het aantal mensen met een uitkering dan ook te stijgen met 1%. Het Werkplein heeft daarom ingezet op intensievere begeleiding van werkzoekenden, het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van arbeidsritme. Dit laatste door inwoners kleine stappen richting werk te laten zetten als volledig aan het werk gaan nog niet mogelijk is. Het resultaat is een daling van het aantal bijstandsgerechtigden van 1,2% sinds 1 januari 2019.

(Mis)match op de arbeidsmarkt

Momenteel zijn er veel vacatures waarvan de gevraagde kennis, ervaring en opleiding niet aansluit bij inwoners die op dit moment geen baan hebben. Het Werkplein heeft daarom ook ingezet op het verkleinen van de afstand tussen de werknemer en de werkgever. Onder andere door jaarlijks met 800 werkgevers in gesprek te gaan over de competenties die zij nodig hebben. Het Werkplein maakt afspraken met werkgevers over het gezamenlijk ontwikkelen van mensen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met leer-werktrajecten als volledig aan het werk gaan nog niet mogelijk is. Daarnaast organiseert het Werkplein ontmoetingen zoals speedmeets; waarmee je het CV ontstijgt en een werkgever de inwoners beter leert kennen.

Mooie resultaten

Wethouder Zwiers geeft aan blij te zijn met de inzet en resultaten van het Werkplein: “ik ben verheugd dat het Werkplein dit heeft bereikt voor een groep voor wie werken niet vanzelfsprekend is. Zoals voor inwoners met een beperking of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door werkzoekenden een extra zetje te geven en in contact te brengen met werkgevers, kunnen deze inwoners zich weer inzetten voor de arbeidsmarkt. Daarmee vergroten zij hun zelfredzaamheid en ze maken weer onderdeel uit van de samenleving.”