Aanleveren gegevens

Bel met het Werkplein tijdens ons telefonisch spreekuur. Zorg ervoor dat u het zaaknummer bij de hand hebt. U vindt het zaaknummer op de brief die u ontvangen heeft. We vragen u dan hoe lang u denkt nodig te hebben en waarom het nog niet lukt om gegevens aan te leveren. De medewerker zal alles met u doornemen en aangeven wat u kunt doen.

U kunt ook uw bankafschriften downloaden van internet bankieren, opslaan en verzenden via het contactformulier. Vergeet vooral niet te vermelden voor welke medewerker van het Werkplein de bankafschriften bestemd zijn. U vindt dit in de brief die u heeft ontvangen onder de kop ‘contactpersoon’.