Aantal bijstandsuitkeringen met 6,7% gedaald 

vrijdag 11 januari - 14:25
Steeds minder mensen in de regio zijn voor hun inkomen aangewezen op een bijstandsuitkering van het Werkplein Hart van West-Brabant. In 2018 is het aantal bijstandsuitkeringen met 6,7% gedaald doordat er meer mensen uitstromen dan instromen in de uitkering. In totaal verstrekt het Werkplein nu 3.856 bijstandsuitkeringen.

Door de groei van de economie in West-Brabant hebben minder mensen een beroep gedaan op een uitkering. Daarnaast is volop ingezet op de toetsing bij de aanvraag of iemand recht heeft een bijstandsuitkering en heeft een intensieve fraudeaanpak zijn vruchten afgeworpen.

De daling is zeker ook te verklaren door de samenwerking tussen het Werkplein en werkgevers. Samen kijken zij naar de competenties van bijstandsgerechtigden en bieden ze hen mogelijkheden om ervaring en vaardigheden op te doen. Hiervoor worden bijvoorbeeld trainingen en leerwerktrajecten ingezet. Het WerkgeversServicepunt van het Werkplein heeft vorig jaar 575 mensen aan een baan geholpen. Daarbij gaat het om 105 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking die passend werk ontvangen bij een reguliere werkgever. 

Het bestuur van het Werkplein is trots dat de doelstelling van een bestandsdaling van 3% ruimschoots behaald is. Daarnaast laten de cijfers een grotere daling zien dan de landelijke ontwikkeling. Het CBS meldde onlangs een landelijke daling van 5,0% tussen september 2017 en eind september 2018, de daling in de regio in dezelfde periode was 6,6%.