Betaaldata en inkomstenverklaring

Op elke 10e van de maand is uw uitkering bijgeschreven op uw bankrekeningnummer. Uw vakantiegeld wordt uitbetaald in juni. Is uw uitkering geblokkeerd of is er beslag gelegd op uw uitkering, dan ontvangt u geen vakantiegeld.

Heeft u inkomsten? Dan ontvangt u elke maand per post het formulier inkomstenverklaring met een antwoordenvelop. Zorg ervoor dat het ingevulde formulier uiterlijk op de laatste dag van de maand bij ons binnen is. Bent u het formulier kwijt? Dan kunt u bellen voor een nieuw exemplaar.