Bijzondere bijstand: nieuwe regels vanaf 1 januari

donderdag 07 december - 09:27
Vanaf 1 januari 2018 is er meer duidelijkheid en soms ook een hogere bijdrage voor mensen die bijzondere bijstand aanvragen voor onverwachte kosten. De zes samenwerkende gemeenten in het Werkplein Hart van West-Brabant hebben nieuwe voorwaarden voor de bijzondere bijstand vastgesteld.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke bijzondere kosten die mensen zelf niet kunnen betalen. De regeling is er voor iedereen, dus niet alleen mensen met een inkomen rond het minimumloon. U kunt bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor woninginrichting, bewindvoering en advocaatkosten. 

Veranderingen bijzondere bijstand

Een belangrijke verandering is dat bij schuldsanering en loonbeslag mensen mogelijk meer bij-zondere bijstand ontvangen dan voorheen. Dit komt doordat het bedrag dat iemand ontvangt, voortaan wordt afgestemd op het besteedbare inkomen in plaats van het totale inkomen. Ook kan iedereen voortaan tot 12 maanden achteraf een aanvraag indienen en zijn de mogelijkheden voor bijstand verduidelijkt.

 • Rekening houden met besteedbaar inkomen voor bepalen hoogte bijzondere bijstand Hoeveel bijzondere bijstand iemand ontvangt, is afhankelijk van het inkomen. Bij schuldsane-ring en loonbeslag wordt daarbij voortaan gekeken naar het besteedbaar inkomen: het geld dat voor mensen beschikbaar is om van te leven na aftrek van de maandelijkse aflossing voor schulden. Daarnaast telt voor iedereen bij deze berekening de waarde van een koophuis niet meer mee.
   
 • Tot 12 maanden achteraf aanvragen 
  Mensen kunnen nu ook tot 12 maanden na het maken van de kosten bijzondere bijstand aanvragen. Een voorwaarde hiervoor is dat mensen de noodzaak achteraf kunnen aantonen. Enige uitzonderingen zijn tandartskosten en inrichtingskosten, waarbij alleen aan aanvraag vooraf mogelijk is.
   
 • Meer duidelijkheid en kaders voor bijzondere bijstand
  Voor veel voorkomende kostensoorten zijn specifiekere regels omschreven. Dit geeft aanvra-gers meer duidelijkheid vooraf en geeft klantmanagers van het Werkplein eenduidige richtlij-nen voor het beoordelen van een aanvraag. 

Medische kosten

Deelnemers aan de collectieve zorgverzekering van het Werkplein kunnen extra vergoedingen aanvragen voor enkele noodzakelijke medische kosten die hoger zijn dan deze verzekering ver-goedt. In alle andere gevallen is het niet mogelijk om voor medische kosten bijzondere bijstand aan te vragen, tenzij mensen op 1 januari niet in aanmerking kwamen voor deelname aan de verzekering.