Bijdrage voor onverwachte kosten (bijzondere bijstand)

Heeft u onverwachte kosten waarvoor u geen geld opzij heeft kunnen zetten? Dan kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. 
 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft. Voorbeelden zijn: de huur, energielasten, telefoonkosten of de kosten van een paspoort/identiteitskaart. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen.
   
 • U komt mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand als u weinig vermogen heeft en een inkomen rond het minimumloon of AOW. U hoeft dus geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen.
   
 • Het bedrag dat u ontvangt is meestal een gift. U hoeft dit dan niet terug te betalen. Voor woninginrichting (zoals een wasmachine of bankstel) wordt de bijstand als renteloze lening verstrekt. Afhankelijk van uw situatie wordt hiervan soms afgeweken en kunt u ook woninginrichting als gift krijgen.
   
 • U kunt geen bijzondere bijstand ontvangen voor kosten die vergoed worden door uw verzekering.
   
 • Bent u 18 tot 21 jaar oud? Doe dan éérst een beroep op uw ouders.
   
 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u minimaal 18 jaar oud bent en u in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert woont.
   
 • De hoogte van uw inkomen en eigen geld is wel belangrijk. Elke gemeente werkt met een andere grens voor de berekening van uw eigen bijdrage. Deze grenzen zijn:

Gemeente:

Etten-Leur

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

Rucphen

Zundert

Inkomensgrens voor draagkracht

120%
Bijstands-norm

120%
Bijstands-norm

 

110%
Bijstands-norm

 

120%
Bijstands-norm

 

100%
Bijstands-norm

 

105%
Bijstands-norm

 

 

 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen door te bellen of naar het Werkplein te komen. Digitaal een aanvraag doen is niet mogelijk.
   
 • Binnen uiterlijk 8 weken na de dag van ontvangst van uw aanvraag krijgt u een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is.

Aanvragen: bel met het Werkplein of bezoek onze vestigingen in Roosendaal en Etten-Leur.