Colofon

Redactie

Communicatieteam Werkplein Hart van West-Brabant
communicatie@werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Met dank aan het testpanel ABC

We bedanken het testpanel van Stichting ABC voor hun bijdrage aan de teksten op deze website. Het panel bestaat uit mensen die vroeger moeite hadden met lezen en die getraind zijn om kritisch te kijken naar teksten. Komt u toch nog teksten tegen die u ingewikkeld vindt? Dan horen we dat graag zodat we van u kunnen leren.

Open source

Deze website is gemaakt met het open source pakket 'Drupal voor gemeenten'. We bedanken de Drupal voor gemeenten vereniging voor het kosteloos beschikbaar stellen hiervan. Drupal is een open source systeem om websites te beheren. Werkplein Hart van West-Brabant stelt haar eigen aanpassingen ook weer ter beschikking aan andere overheden.

Ontwerp en techniek

Intracto

Tekst

Klantmanagers en communicatieteam Werkplein Hart van West-Brabant