Coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus hebben nogal wat impact op ondernemers. Heeft u als ondernemer financiële problemen door het coronavirus? De overheid treft (extra) maatregelen waarmee u financieel kunt bijsturen.
We zetten de maatregelen voor u op een rij

Voor ondernemers die het nodig hebben biedt het kabinet inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt de Tozo-regeling aanvragen bij het Werkplein.
> Meer informatie en aanvragen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De steun aan ondernemers in deze coronatijd is onze topprioriteit. We werken iedere dag hard om alle aanvragen snel en met aandacht te behandelen. Collega’s die normaal andere taken hebben, zijn nu voor u aan de slag. Zij werken hard om uw aanvraag te beoordelen en uw vragen aan de telefoon te beantwoorden.

Sinds 31 maart hebben we meer dan 2.000 aanvragen ontvangen. We betalen binnen een week na de toekenning van een aanvraag. We betalen uw voorschot altijd met terugwerkende kracht per de datum in uw Tozo-aanvraag.

Heeft u 2 weken na uw aanvraag nog geen reactie? Bel dan met het Werkplein. We willen u vragen om binnen 2 weken na uw aanvraag nog niet te bellen. Dan hebben onze collega’s meer tijd om aanvragen te behandelen.

Deze regeling van de landelijke overheid is op dit moment nog niet officieel in werking. Het Werkplein kiest ervoor om u wel zo snel mogelijk te helpen. We streven ernaar om binnen enkele weken na ontvangst van uw aanvraag een voorlopig besluit te nemen. Dit heet een voorschotbesluit. Daarin leest u of u een voorschot ontvangt. Zodra de regeling er is en wij een officieel besluit mogen nemen verrekenen wij het voorschotbedrag met het bedrag waar u recht op heeft. Hierover ontvangt u van ons een brief.

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij de gemeente of uitvoeringsorganisatie van uw woonplaats. U kunt bij het Werkplein een aanvraag indienen als u woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert.

Uw recht op Tozo is afhankelijk van waar u woont en waar u uw bedrijf of beroep uitoefent. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

Woont u in Nederland, maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in het buitenland (bv. België)?
Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor levensonderhoud indienen bij het Werkplein als u woont in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert. U kunt geen aanvraag indienen voor bedrijfskrediet.

Woont u in het buitenland (bijv. België), maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in Nederland? 
Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij de gemeente Maastricht. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning.

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum inkomen (zie het tabblad ‘Wat u moet weten’).

Iedereen die Tozo aanvraagt ontvangt thuis een brief met een besluit. Dit noemen we een beschikking. Bij de beschikking zit een wijzigingsformulier. Met het formulier kunt u alle veranderingen in uw persoonlijke situatie doorgeven. Bijvoorbeeld omdat u in de 3 maanden dat u Tozo ontvangt gaat verhuizen of omdat u toch meer of minder inkomsten heeft dan verwacht. U kunt het wijzigingsformulier ook hieronder downloaden. Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Bel dan gerust.

pdf Downloaden van wijzigingsformulier Tozo (PDF, 162.77 KB)

Als u de inkomensondersteuning ontvangt en u er recht op heeft, hoeft u die niet terug te betalen. Het wordt dan beschouwd als een gift. Als blijkt dat u geen recht op de inkomensondersteuning had, moet u deze terugbetalen.

Ja. Dat betekent dat u inkomensondersteuning krijgt, als uw gezamenlijke inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Ja. Dit kan gebeuren wanneer u ons niet de juiste gegevens verstrekt en u als gevolg daarvan teveel uitkering ontvangt. Of wanneer wij constateren dat u misbruik heeft gemaakt (of proberen te maken) van deze Tozo-regeling.