Coronavirus

De maatregelen rondom het coronavirus hebben nogal wat impact op ondernemers. Heeft u als ondernemer financiële problemen door het coronavirus? De overheid treft (extra) maatregelen waarmee u financieel kunt bijsturen.
We zetten de maatregelen voor u op een rij

Voor ondernemers die het nodig hebben biedt het kabinet inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Dit is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). U kunt de Tozo-regeling aanvragen bij het Werkplein.
> Meer informatie en aanvragen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

We streven ernaar om binnen enkele weken na ontvangst van uw aanvraag een voorlopig besluit te nemen. Dit heet een voorschotbesluit. Daarin leest u of u een voorschot ontvangt. De regeling is op dit moment nog niet officieel in werking. Het Werkplein kiest ervoor om u wel zo snel als mogelijk te helpen. Zodra de regeling er is en wij een officieel besluit mogen nemen verrekenen wij het voorschotbedrag met het bedrag waar u recht op heeft. Hierover ontvangt u van ons een brief.  

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij de gemeente of uitvoeringsorganisatie van uw woonplaats. U kunt bij het Werkplein een aanvraag indienen als u woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert.

Nee. Ondernemers die bijvoorbeeld in België of Duitsland wonen, of hoofdzakelijk in het buitenland hun bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, kunnen geen beroep op deze Tozo-regeling doen. Deze voorwaarde geldt ook voor het (reguliere) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Wij adviseren u om uit te zoeken of u mogelijk in aanmerking komt voor een van de andere ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. U vindt hier meer informatie over op de website van het KVK Coronaloket.

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum inkomen (zie het tabblad ‘Wat u moet weten’).