Coronavirus: extra steun voor ondernemers

De maatregelen rondom het coronavirus hebben nogal wat impact op ondernemers. Heeft u als ondernemer financiële problemen door het coronavirus? De overheid treft extra maatregelen waarmee u financieel kunt bijsturen. We updaten deze pagina regelmatig met de laatste stand van zaken.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 april 2020. 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling, het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW). De regeling is om werkgevers met omzetverlies te compenseren zodat zij werknemers met vaste en flexibele contract kunnen doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.

Ga naar: Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW) via UWV

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor gevestigde ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis is er de Tozo-regeling. Het kabinet doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Voor ondernemers die het nodig hebben biedt het kabinet inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Het bedrag voor inkomensondersteuning is maximaal €1.500 per maand, dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudsamenstelling. U hoeft dit bedrag later niet terug te betalen. Daarnaast kunt u een lening van maximaal €10.157 aanvragen voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020. 

U kunt de Tozo-regeling aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

Ga naar: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bij het Werkplein

Eenmalig bedrag van € 4.000,- ontvangen

De overheid geeft ondernemers in een aantal specifieke sectoren die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast bedrag van € 4.000 via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De regeling is voor mkb-bedrijven (zowel met als zonder personeel) die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. U vraagt de regeling aan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Ga naar: Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) via RVO

Later betalen aan de Belastingdienst en verlagen voorlopige aanslag

Als u door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kunt u de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen. Sinds 2 april is een uitstelaanvraag verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben.

Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om deze rekeningen te laten deblokkeren.

U kunt ook uw voorlopige aanslag wijzigen als u een lagere winst verwacht door het coronavirus, zodat u meteen minder belasting betaalt. Tot slot heeft de Belastingdienst de tarieven van de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

Ga naar: Maatregelen van de Belastingdienst

Later betalen van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen

Vanwege de coronacrisis heeft de Belastingsamenwerking West-Brabant een ‘coulancetermijn’ ingesteld voor alle bedrijven. Alle aanslagen die aan bedrijven zijn opgelegd krijgen uitstel van betaling tot 30 juni 2020.

Voor bedrijven die gebruik maken van automatische incasso verandert er niets. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant via het contactformulier op hun website. 

Ga naar: Uitstel van betaling door Belastingsamenwerking West-Brabant

Steun voor kleine zelfstandigen (Bbz)

Bent u niet geholpen met de andere regelingen op deze pagina? Dan kunt u als vangnet mogelijk terecht bij het Werkplein voor financiële ondersteuning vanuit de bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Ga naar: Steun voor kleine zelfstandigen (Bbz) van het Werkplein

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Om de groep kleine en startende ondernemers tegemoet te komen stelt microkredietenverstrekker Qredits tijdelijk uitstel van aflossing aan voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het gaat bijvoorbeeld om kleine ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, bouw en zakelijke dienstverlening. Het uitstel is voor 6 maanden, de rente gaat in die periode naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Ga naar: microkredieten van Qredits

Overbruggingskrediet voor ondernemers

Met de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) kunt u eerder en meer geld lenen doordat de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers. Deze regeling is op 16 maart versneld verruimd, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. U vraagt de regeling aan bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Ga naar: Verruimde BMKB-regeling via RVO

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

MKB’ers en grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op 150 miljoen euro. Het Kabinet ‘committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is’.

Ga naar: Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) via RVO

Voorgenomen maatregelen voor bepaalde sectoren

Het kabinet werkt de komende tijd enkele voorgenomen maatregelen verder uit om o.a. toeristenbelasting stop te zetten en extra maatregelen te treffen voor sectoren die bijzonder hard getroffen zijn. Op de website van het KVK Coronaloket leest u meer informatie.

Voor advies, antwoorden op veelgestelde vragen en de laatste informatie kunt u ook terecht bij het KVK Coronaloket.

Wees extra alert op phising mails over Corona-maatregelen voor ondernemers. Geef nooit bankgegevens via e-mail door en controleer altijd de afzender. Gooi de mail bij twijfel meteen weg.