Energietoeslag voor lagere inkomens

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen sterk gestegen. Door die stijging komen met name huishoudens met een laag inkomen in de problemen. Daarom heeft het Rijk besloten om deze huishoudens te compenseren. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een eenmalige tegemoetkoming in uw energielasten. Om het makkelijk te maken kennen we deze aan veel mensen automatisch toe. Bent u bekend bij het Werkplein? Dan komt het geld vanzelf op uw rekening. Inwoners die niet bekend zijn bij het Werkplein kunnen de toeslag aanvragen via een aanvraagformulier. Dit kan tot en met 31 december 2022. U vindt het aanvraagformulier onder het tabblad 'aanvragen".
 • Deze regeling is voor mensen met een laag inkomen. Dit kan een uitkering zijn maar ook inkomen uit arbeid of uit zelfstandig ondernemerschap.
 • De tegemoetkoming is een bedrag van 1.300 euro (was 800 euro en nu verhoogd met 500 euro).
 • Wij maken dit bedrag in één keer over naar uw bankrekening.
 • Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.
 • Voor deze tegemoetkoming hoeft u niet aan te tonen dat u hogere energielasten heeft. Dat is geen voorwaarde om in aanmerking te komen.
 • Het is wel zo dat u energielasten moet hebben. Heeft u die niet? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking. Lees hierover meer bij 'voorwaarden'.

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor deze toeslag:

 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent niet gedetineerd.
 • U verblijft niet in een instelling.
 • U bent niet dak- of thuisloos.
 • U bent de hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van uw woning.
  Dit is zo wanneer:
  • U zelf in de woning woont; en
  • U een commercieel huurcontract heeft waarin staat dat u energiekosten betaalt; of
  • Het energiecontact van de woning op uw naam staat.
 • U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag).

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u maximaal per maand mag hebben om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Personen van 18 tot de AOW-leeftijd

 

Inkomen per maand (netto)

Inkomen per vier weken (netto)

Gehuwd/samenwonend € 1.795,- € 1.657,-
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.256,- € 1.159,-

Personen vanaf de AOW-leeftijd*

 

Inkomen per maand (netto)

Inkomen per vier weken (netto)

Gehuwd/samenwonend € 1.893,- € 1.747,-
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.397,- € 1.290,-

* Ontvangt u of uw partner naast AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 per maand voor een alleenstaande en € 43,00 per maand bij een echtpaar niet zien als inkomen. 

Heeft u de voorwaarden gelezen en denkt u recht te hebben op energietoeslag? Vraag deze dan aan via de knop onderaan deze pagina. Log in met uw DigiD en vul het aanvraagformulier in. Voor de aanvraag heeft u onderstaande documenten nodig:  

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs) (ook uw partner).*
 • Kopie van een bankafschrift of bankpas (tenaamstelling goed leesbaar, saldo hoeft niet).*
 • Bewijsstuk van uw inkomen en dat van uw partner zoals:
  • Loonstroken;
  • Uitkeringsspecificatie (bijvoorbeeld van UWV of SVB);
  • Bewijsstuk van partner- en kinderalimentatie (bankafschrift);
  • Pensioenspecificatie;
  • Bewijsstuk van overig inkomen (bv. huurspecificatie);
  • Bij eigen onderneming: laatste jaarrekening, boekhouding laatste kwartaal en drie maanden bankafschriften.
   Let op: heeft u wisselende inkomsten? Dan levert u uw inkomensgegevens in over de laatste drie maanden.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat u de hoofdbewoner bent:
  • Huurovereenkomst met de woningcorporatie; of
  • Commercieel huurcontract voor kamerverhuur; of
  • Contract met uw energieleverancier.
  • Aanslag van de gemeentelijke belastingen.
  • Bankafschrift waaruit de betaling van de energielasten blijkt.

* Heeft u een brief ontvangen waarin wij u vragen om extra gegevens? Dan hoeft u enkel de documenten met een * (sterretje) te uploaden. 

Dig witte letters Id rode letters op een zwart vierkant. Aanvraagformulier energietoeslag