Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn sterk gestegen. Door die stijging komen met name huishoudens met een laag inkomen in de problemen. Daarom heeft het Rijk besloten om deze huishoudens te compenseren. Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in uw energielasten. Heeft u de toeslag voor het jaar 2022 nog niet aangevraagd? Dit kan nog tot en met 31 maart 2023. U vindt het aanvraagformulier onder het tabblad 'aanvragen’. Heeft u een laag inkomen en had u eerder geen recht op de energietoeslag? De inkomensgrens van de toeslag is voor inwoners in de gemeente Roosendaal, Etten-Leur en Moerdijk verhoogd. Hiermee komen in deze gemeenten nog meer inwoners in aanmerking voor de energietoeslag.  

Energietoeslag 2022

 • De tegemoetkoming is een bedrag van € 1.300.
 • Woont u in de gemeente Etten-Leur, Moerdijk of Roosendaal en ligt uw inkomen tussen de 120% en 130% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan bedraagt de tegemoetkoming € 800.
 • Deze regeling is voor mensen met een laag inkomen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om de energietoeslag te ontvangen. U kunt soms ook aanvragen met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris. 
 • De tegemoetkoming is bedoeld om de hoge energierekening te betalen.
 • Wij maken dit bedrag in één keer over naar uw bankrekening.
 • Aanvragen van de energietoeslag voor het jaar 2022 kan tot en met 31 maart 2023.
 • Voor deze tegemoetkoming hoeft u niet aan te tonen dat u hogere energielasten heeft. Dat is geen voorwaarde om in aanmerking te komen.
 • Het is wel zo dat u energielasten moet hebben. Heeft u die niet? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking. Lees hierover meer bij 'voorwaarden'.
 • Bent u inwoner van Etten-Leur, Moerdijk of Roosendaal en is uw aanvraag eerder afgewezen omdat uw inkomen te hoog was? U hoeft de energietoeslag dan niet opnieuw aan te vragen. Wij bekijken uw aanvraag opnieuw. Is uw inkomen niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm? Dan krijgt u alsnog de energietoeslag en ontvangt u een brief van ons. Heeft u op 15 december 2022 geen brief ontvangen? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. 

Energietoeslag 2023

Het kabinet heeft aangekondigd dat er ook voor 2023 een regeling voor energietoeslag komt. Zodra het mogelijk is de energietoeslag 2023 aan te vragen informeren wij u hierover op onze website (rond april 2023). 

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor deze toeslag:

 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent niet gedetineerd.
 • U verblijft niet in een instelling.
 • U bent niet dak- of thuisloos.
 • U bent de hoofdbewoner (huurder of eigenaar) van uw woning.
  Dit is zo wanneer:
  • U zelf in de woning woont; en
  • U een commercieel huurcontract heeft waarin staat dat u energiekosten betaalt; of
  • Het energiecontact van de woning op uw naam staat.
 • Woont u in Halderberge, Rucphen of Zundert: uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag).
 • Woont u in Etten-Leur, Moerdijk of Roosendaal: uw inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag).
 • Wanneer wij bepalen of u recht heeft op de energietoeslag kijken wij naar uw inkomen van de maand november 2022. Heeft u wisselende inkomsten? Dan kijken wij naar de maanden september, oktober en november 2022. 

Ook studenten komen in aanmerking voor energietoeslag
Studeert u en voldoet u aan de hiervoor vermelde voorwaarden? Dan heeft u mogelijk ook recht op de energietoeslag.

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u mag hebben om voor de tegemoetkoming van € 1.300 in aanmerking te komen. Er geldt een inkomensgrens van maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag). 

Personen van 18 tot de AOW-leeftijd

 

Inkomen per maand (netto)

Inkomen per vier weken (netto)

Gehuwd/samenwonend € 1.795,- € 1.657,-
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.256,- € 1.159,-

* Inkomensbedragen zijn exclusief vakantietoeslag.

Personen vanaf de AOW-leeftijd*

 

Inkomen per maand (netto)

Inkomen per vier weken (netto)

Gehuwd/samenwonend € 1.893,- € 1.747,-
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.397,- € 1.290,-

* Inkomensbedragen zijn exclusief vakantietoeslag.
* Ontvangt u of uw partner naast AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 per maand voor een alleenstaande en € 43,00 per maand bij een echtpaar niet zien als inkomen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woont u in de gemeente Etten-Leur, Roosendaal of Moerdijk? Uw gemeente hanteert een inkomensgrens van maximaal 130%. Heeft u een inkomen tussen de 120% en 130%? Dan heeft u misschien recht op de tegemoetkoming van € 800. Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u mag hebben om voor deze tegemoetkoming van € 800 euro in aanmerking te komen. 

Personen van 18 tot de AOW-leeftijd

 

Inkomen per maand  (netto)

Inkomen per vier weken (netto)

 

Gehuwd/samenwonend € 1.795 - 1.944 € 1.657 - 1.794
Alleenstaande/alleenstaande ouder € 1.256 - 1.361 € 1.159 - 1.256

* Inkomensbedragen zijn exclusief vakantietoeslag.

Personen vanaf de AOW-leeftijd*

 

Inkomen per maand (netto)

 

Inkomen per vier weken (netto)

 

Gehuwd/samenwonend €  1.893 - 2.051 € 1.747 - 1.893
Alleenstaande/alleenstaande ouder €  1.397 - 1.514 € 1.290 - 1.397

* Inkomensbedragen zijn exclusief vakantietoeslag.
* Ontvangt u of uw partner naast AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 per maand voor een alleenstaande en € 43,00 per maand bij een echtpaar niet zien als inkomen. 

Heeft u de voorwaarden gelezen en denkt u recht te hebben op energietoeslag? Vraag deze dan aan via de knop onderaan deze pagina. Log in met uw DigiD en vul het aanvraagformulier in. Voor de aanvraag heeft u onderstaande documenten nodig:  

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument (geen rijbewijs) (ook uw partner).*
 • Kopie van een bankafschrift of bankpas (tenaamstelling goed leesbaar, saldo hoeft niet).*
 • Bewijsstuk van uw inkomen en dat van uw partner zoals:
  • Loonstroken;
  • Uitkeringsspecificatie (bijvoorbeeld van UWV of SVB);
  • Bewijsstuk van partner- en kinderalimentatie (bankafschrift);
  • Pensioenspecificatie;
  • Bewijsstuk van overig inkomen (bv. huurspecificatie);
  • Bij eigen onderneming: laatste jaarrekening, boekhouding laatste kwartaal en drie maanden bankafschriften.
   Let op: heeft u wisselende inkomsten? Dan levert u uw inkomensgegevens in over de laatste drie maanden.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat u de hoofdbewoner bent:
  • Huurovereenkomst met de woningcorporatie; of
  • Commercieel huurcontract voor kamerverhuur; of
  • Contract met uw energieleverancier.
  • Aanslag van de gemeentelijke belastingen.
  • Bankafschrift waaruit de betaling van de energielasten blijkt.

* Heeft u een brief ontvangen waarin wij u vragen om extra gegevens? Dan hoeft u enkel de documenten met een * (sterretje) te uploaden. 

Dig witte letters Id rode letters op een zwart vierkant. Aanvraagformulier energietoeslag