Er komt iemand bij u wonen of iemand verlaat uw woning

Geef dit aan het Werkplein door. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het aantal mensen dat bij u in huis woont. Het maakt daarbij uit of u samen de woonkosten kunt delen of u samen een gezamenlijke huishouding heeft.

Woont u met meer volwassenen van 21 jaar en ouder in een woning? Dan kunt u samen de woonkosten delen. Denk bijvoorbeeld aan de huur, boodschappen, gas, water en licht. Daarom wordt de hoogte van uw bijstandsuitkering aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Dat noemen we de kostendelersnorm.

Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn: 

 • jongeren tot 21 jaar;
 • de persoon met wie u een gezamenlijke huishouding voert;
 • de commerciële huurder/onderhuurder/kostganger of de verhuurder/onderverhuurder/kostgever die in dezelfde woning woont;
 • studenten.

Woont u met iemand samen in hetzelfde huis? En zorgt u voor elkaar? Dan heeft u misschien een gezamenlijke huishouding. U kunt ook een gezamenlijke huishouding hebben als u geen relatie heeft. Denk aan een broer of een zus.

Bij een gezamenlijke huishouding is het niet mogelijk om alleen een uitkering te ontvangen. U kunt dan alleen samen een uitkering aanvragen. Het inkomen en vermogen van u beiden bepaalt uw recht op een uitkering.

Bij het doorgeven van de wijziging stellen we u vragen over hoe u geldzaken en de zorg voor elkaar heeft geregeld.

U voert altijd een gezamenlijke huishouding als u samen in één woning woont en:

 • getrouwd bent;
 • een geregistreerd partnerschap heeft;
 • een samenlevingscontract heeft waarin staat dat u samen bijdraagt aan de kosten van het huishouden;
 • bij een andere overheidsorganisatie geregistreerd staat als gezamenlijke huishouding;
 • samen een kind heeft;
 • een kind van de een door de ander is erkend.

En u voert altijd een gezamenlijke huishouding als u samen in één woning woont en de afgelopen twee jaar:

 • getrouwd bent geweest;
 • een geregistreerd partnerschap had;
 • een samenlevingscontract had waarin staat dat u samen bijdraagt aan de kosten van het huishouden;
 • bij een andere overheidsorganisatie geregistreerd stond als gezamenlijke huishouding.

U kunt bellen met Werkplein om wijzigingen door te geven. In veel gevallen ontvangt u hiervoor een formulier.