Extra aandacht van cliëntondersteuner voor klanten Werkplein

dinsdag 18 juni - 11:24
Roosendaal is één van de 14 nieuwe zogeheten koplopergemeenten die een extra impuls gaan geven aan de cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt inwoners passende zorg en ondersteuning te regelen. De gemeente heeft hiervoor, samen met Werkplein Hart van West-Brabant en MEE West Brabant, om een extra bijdrage gevraagd bij het Rijk. Dit verzoek is gehonoreerd, waardoor de partijen nu kunnen starten met de verdere voorbereidingen zodat na de zomer de eerste extra cliëntondersteuners aan de slag kunnen.

Cliëntondersteuning

Wethouder Klaar Koenraad (o.a. zorg) is blij met de extra bijdrage van het Rijk. “Inwoners komen nu met een inkomensvraagstuk bij het Werkplein. In sommige gevallen is er meer aan de hand. De inzet van cliëntondersteuners geeft straks extra mogelijkheden voor een bredere integrale ondersteuning.”

Voor cliëntondersteuning is aanmelding niet vereist. Mensen die zich bij het werkplein melden voor een uitkering en participatietraject krijgen straks automatisch cliëntondersteuning aangeboden. 

Meedenken en helpen

Bij cliëntondersteuning gaat het erom dat het iemand is die echt met je meedenkt en meepraat in het belang van de cliënt. Veel mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning. Cliëntondersteuners helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het aanvragen. Ze staan inwoners bij in gesprekken met gemeente of andere instellingen voor het aanvragen van zorg en ondersteuning. Ook kunnen ze helpen bij vragen over wonen, werk, onderwijs, vervoer en inkomen. Cliëntondersteuning is gratis.

Aanpak

Voor de extra bijdrage zetten de gemeente, het Werkplein en Mee West Brabant  extra medewerkers in die zich richten op:

  • het ontwikkelen van een warme overdracht bij een aanvraag bij het Werkplein,
  • het voeren van extra gesprekken met klanten (via cliëntondersteuning),
  • zicht krijgen op de daadwerkelijke vraag van de inwoner en van daaruit werken aan meedoen in de maatschappij
  • inrichten van casuïstiekbespreking.