In gebreke stellen en dwangsom

Het Werkplein mag niet te lang doen over een beslissing op uw aanvraag of uw bezwaarschrift.

Belangrijk om te weten: hoe lang is de beslistermijn

  • Bij een aanvraag is de beslistermijn 8 weken. Het gaat bijvoorbeeld om een aanvraag levensonderhoud of bijzondere bijstand.
  • Bij een bezwaarschrift is de beslistermijn 6 tot 12 weken. 

Uitzonderingen op de beslistermijn: soms is de beslistermijn langer

In 2 situaties is de beslistermijn langer:

  1. Uw aanvraag of bezwaarschrift is (nog) niet volledig. We missen gegevens van u. U ontvangt van ons een brief waarin staat welke gegevens we nog nodig hebben. In de brief staat ook een datum voor wanneer we de gegevens willen ontvangen. De extra tijd die u krijgt voor het inleveren, tellen we op bij de weken die wij hebben om een beslissing te nemen. Onze beslissing mag dan langer duren dan de beslistermijn.
  2. We hebben meer tijd nodig om een goed besluit te nemen. U ontvangt daarover een brief.

Zijn we te laat? U kunt ons in gebreke stellen

U laat ons dan weten dat wij te lang doen over het nemen van een beslissing.
U kunt ons op 2 manieren  een bericht sturen:

1. Makkelijk en snel met uw persoonlijke DigiD.

DigiD  Ingebrekestelling indienen

 

2.Met een brief per post. Het adres is:
Werkplein Hart van West-Brabant
Postbus 59
4870 AB Etten-Leur

Vermeldt in uw bericht:

  • De datum waarop u uw aanvraag of bezwaarschrift heeft ingediend;
  • Wat u heeft aangevraagd of tegen welk besluit uw bezwaarschrift is gericht;
  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • Vergeet niet uw brief of mail te ondertekenen.

Wat gebeurt er nadat wij uw ingebrekestelling hebben ontvangen

  • Binnen twee weken ontvangt u van ons een antwoord op uw aanvraag of uw bezwaarschrift.
  • Zijn wij opnieuw te laat met antwoorden? U ontvangt een geldbedrag voor elke dag die we te laat zijn met ons antwoord. Wij noemen dit een dwangsom. Dit is een boete die het werkplein aan u moet betalen. Het maximumbedrag is € 1.442,00 (bedrag 2022).