Klachtenprocedure

Heeft u het formulier voor een schriftelijke klacht opgestuurd? Binnen één week bevestigen we de ontvangst van uw klacht. De klachtbehandelaar neemt contact met u op voor een gesprek en er wordt een onderzoek ingesteld.

Naar aanleiding van het gesprek en het onderzoek neemt het dagelijks bestuur een beslissing over de ontvankelijkheid en gegrondheid van uw klacht. U ontvangt een brief met de beslissing.

Uw klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. De afhandeling kan voor ten hoogste met vier weken worden verdaagd. Dat betekent dat de afhandeling wordt uitgesteld. U ontvangt dan een brief over de verdaging.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie ombudsman.