Klachtenprocedure

Heeft u uw klacht ingediend? Dan bevestigen wij de ontvangst van uw klacht binnen 1 week. De klachtbehandelaar neemt contact met u op voor een gesprek en er wordt een onderzoek ingesteld. Uw klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld. U ontvangt een brief met de beslissing.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie ombudsman.

Meer informatie hierover vindt u op www.nationaleombudsman.nl.