Klachtenprocedure

Hoe handelen we uw klacht af

We handelen uw klacht volgens een vastgestelde klachtenprocedure af.

  1. De afhandeling van uw klacht is vertrouwelijk. Uw klacht wordt gelezen door de directeur, de leidinggevende van de medewerker, de medewerker zelf, de klachtenbehandelaar en de klachtencoördinator. Andere medewerkers kunnen uw klacht niet inzien. 
  2. Heeft u uw klacht ingediend? Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht binnen 1 week.
  3. De klachtbehandelaar neemt contact met u op voor een gesprek en er wordt een onderzoek ingesteld.
  4. Uw klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld. U ontvangt een brief met de beslissing.
  5. Anonieme klachten kunnen we niet in behandeling nemen.

Niet eens met de afhandeling?

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie ombudsman.

Meer informatie hierover vindt u op www.nationaleombudsman.nl.