Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Misschien hoeft u de gemeentelijke belastingen voor een deel of helemaal niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. U vraagt kwijtschelding aan bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.