Meedoen aan sport, cultuur en onderwijs

Deze regeling is voor mensen met een laag inkomen. Dit kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit arbeid of uit zelfstandig ondernemerschap. Lees hierover meer bij het tabblad 'Inkomensgrens voor deelname'.

 • De tegemoetkoming wordt afhankelijk van het type tegemoetkoming per kalenderjaar, of per schooljaar, verstrekt.
 • Hoogte van de tegemoetkoming voor maatschappelijke participatie:

Woonplaats

Hoogte tegemoetkoming

 

 

 

 

 

 

Aanvrager (18 jaar of ouder)

Partner (18 jaar of ouder)

Inwonend kind 0 tot 4 jaar (*)

Inwonend kind 4 tot 12 jaar (*)

Inwonend kind 12 tot 18 jaar (*)

 

Etten-Leur

€ 246,00

€ 246,00

€ 0,00

€ 209,00

€ 246,00

 

Halderberge

€ 200,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 400,00

 

Moerdijk

€ 180,00

€ 180,00

€ 0,00

€ 180,00

€ 180,00

 

Zundert

€ 200,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 60,00

€ 60,00

 

(*) bepalend is de leeftijd op 1 juli.

 • Het door het Werkplein toegekende budget voor maatschappelijke participatie wordt niet in geld aan u overgemaakt. U krijgt dit in de vorm van een winkeltegoed. Met dit winkeltegoed kunt u aankopen doen bij de in onze webwinkel Meedoen aangesloten leveranciers. 

Als u voldoet aan de volgende voorwaarden dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor deze tegemoetkoming:

 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, of Zundert.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent geen student met recht op studiefinanciering (Wsf), of een tegemoetkoming voor scholieren (Wtos).
 • U bent niet gedetineerd.
 • U/uw gezin heeft een laag inkomen.
 • Dit is maximaal 130% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag).
 • Lees hierover meer bij het tabblad 'Inkomensgrens voor deelname'.
 • U/uw gezin heeft geen vermogen wat hoger is dan de vermogensvrijlating in de Participatiewet (per 1 jan. 2023: € 7.605 voor een alleenstaande en € 15.210 voor een alleenstaande oudergezin en gehuwden/samenwonenden). De waarde van: bank -en spaarrekeningen, auto, caravan, motor, boot e.d. valt allemaal onder vermogen. Woont u/gezin in een eigen koopwoning? De waarde daarvan telt niet mee.

Hieronder vindt u een indicatie van het inkomen dat u maximaal per maand mag hebben om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen:

Personen van 18 tot de AOW-leeftijd

 

Inkomen per maand    
Gehuwd/samenwonend

€ 2.109,-

   
Alleenstaande/ alleenstaande ouder

€ 1.477,-

   
       

Personen vanaf de AOW-leeftijd

  Inkomen per maand    
Gehuwd/samenwonend € 2.232,-    
Alleenstaande/ alleenstaande ouder € 1.643,-    
     

 

(inkomenstabel per 1 januari 2023)

U moet een inkomen op minimumniveau hebben als u problematische schulden heeft en

 • deelneemt aan een schuldhulpverleningstraject op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs – Msnp), of
 • de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). 

Welke tegemoetkomingen u kunt krijgen is afhankelijk in welke gemeente u woont.

Soort tegemoetkoming Beschikbaar voor inwoners in de gemeenten
Tegemoetkoming maatschappelijke participatie. U kunt denken aan: lidmaatschap sport -en fitness-verenigingen, daarvoor benodigde sportkleding, hobbycursussen, jaar-abonnement streekvervoer Arriva, bezoek dierentuin, pretpark, bioscoop, museum, theater e.d. Voor het complete aanbod: bekijk onze webwinkel Meedoen. De hoogte van de tegemoetkomingen vindt u bij het tabblad 'Wat u moet weten'. Etten-Leur – Halderberge – Moerdijk en Zundert
Tegemoetkoming abonnementskosten tijdschriften voor kinderen die basisonderwijs volgen. Per kind kunt u kiezen uit: Bobo, Okki, Wild van Freek en National Geografic Junior. Het Werkplein bestelt de abonnementen en betaalt die direct aan de leverancier. Etten-Leur en Moerdijk

Tegemoetkoming voor deelname aan een georganiseerde vakantieactiviteit waar in groepsverband sport- of spel-activiteiten worden ontplooid. Voorbeelden: Stichting Heppie, Stichting Vakantiekampen, activiteiten van kindervakantiewerk, vakantiekamp van de scouting, vakantiekampen van (sport)verenigingen e.d.
De tegemoetkoming bedraagt per kind per kalenderjaar maximaal:

 • Etten-Leur: € 123,00
 • Moerdijk: € 112,00 
Etten-Leur en Moerdijk
Tegemoetkoming van € 110,00 per kind per schooljaar in de kosten van schoolbezoek minderjarige kinderen Etten-Leur
Tegemoetkoming van € 277,00 als uw kind van het basis -naar het voortgezet onderwijs gaat Etten-Leur
Tegemoetkoming in de kosten van zwemlessen voor het behalen van het zwemdiploma A met een maximum van 65 lessen van 45 minuten. De kosten hiervan worden direct aan de leverancier betaald. Etten-Leur

 

 • Ontvangt u in januari 2023 periodieke bijstand van het Werkplein en heeft u in 2022 ook een tegemoetkoming maatschappelijke participatie gekregen en verbruikt?  Dan ontvangt u eind januari 2023 automatisch bericht over de toekenning voor het jaar 2023. U hoeft dan zelf geen nieuwe aanvraag voor de tegemoetkoming maatschappelijke participatie in te dienen. Heeft u in februari 2023 nog geen bericht ontvangen, dan moet u alsnog een aanvraag indienen. Heeft u wel bericht gekregen maar wilt u naast de daarbij toegekende tegemoetkomingen ook nog voor een andere regeling in aanmerking komen (bijv. tijdschriftenregeling, vakantieactiviteit of schoolbijdrage) dan moet u voor die andere regeling nog een aanvraag indienen.
 • In alle andere gevallen moet u deze tegemoetkoming(en) jaarlijks aanvragen als u daarvoor in aanmerking wilt komen. De aanvraag moet worden ingediend vóór 1 november. Vraag deze dan aan via de knop onderaan deze pagina (dat kan op dit moment nog niet. Houd deze webpagina in de gaten om te zien waneer aanvragen mogelijk is). Log in met uw DigiD en vul het aanvraagformulier in. Voor de aanvraag heeft u onder-staande documenten nodig:
  • Bewijsstukken van uw inkomen en dat van uw partner zoals:
   • loonstroken *;
   • uitkeringsspecificatie (bijvoorbeeld van UWV of SVB);
   • bewijsstuk van partner- en kinderalimentatie (bankafschrift);
   • pensioenspecificatie *;
   • overig inkomen (bijvoorbeeld: inkomsten uit onderhuur of kostgeld);
   • bij eigen onderneming: laatste jaarrekening, boekhouding laatste kwartaal en drie maanden bankafschriften. * Let op: heeft u wisselende inkomsten? Dan levert u uw inkomensgegevens in over de laatste drie maanden.
  • Bewijsstukken van uw vermogen zoals:
   • kopie van bank -en spaarrekening(en) met daarop het actuele saldo op datum aanvraag;   
   • als u schulden heeft en uw (gezinsvermogen) is hoger dan de vermogensvrijlating: bewijsstuk(ken) waaruit blijkt wat het actuele schuldenbedrag is.
 • Kopie van uw bankpas of bankafschrift ter verificatie van het banknummer als wij een geldbedrag aan u over moeten maken.

Binnen 8 weken na de dag van ontvangst van uw aanvraag krijgt u een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Bent u het niet eens met een besluit van het Werkplein? Dan kunt u bezwaar maken.