Nieuwsoverzicht

Extra aandacht van cliëntondersteuner voor klanten Werkplein

Roosendaal is één van de 14 nieuwe zogeheten koplopergemeenten die een extra impuls gaan geven aan de cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner helpt inwoners passende zorg en ondersteuning te regelen. De gemeente heeft hiervoor, samen met Werkplein Hart van West-Brabant en MEE West Brabant, om een extra bijdrage gevraagd bij het Rijk. Dit verzoek is gehonoreerd, waardoor de partijen nu kunnen starten met de verdere voorbereidingen zodat na de zomer de eerste extra cliëntondersteuners aan de slag kunnen.

Vanuit de bijstand meteen naar een jaarcontract

Vanuit de bijstand een nieuwe kans op de arbeidsmarkt, mét een jaarcontract op zak. Dat is wat het tekenen van een contract bij Randstad betekent voor zes West-Brabantse deelnemers aan de pilot Sociale Innovatie. In het bijzijn van de Zundertse wethouder Twan Zopfi, Randstad-directeur Suzanne Oostveen en WVS-bedrijfsleider Ruud de Vreede, ondertekenden zij 7 juni hun arbeidscontract.

Certificaat voor sociaal ondernemen op het hoogste niveau

Voor het derde jaar op rij hebben Bikkelz sociaal ondernemend & Rensson Opleidingen en trainingen de hoogste trede behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit keurmerk is door TNO ontwikkeld om onafhankelijk te toetsen welke bedrijven zich bovengemiddeld inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Eigenaar van beide bedrijven René van Liesdonk en zijn vrouw ontvingen op 29 mei bij het Werkplein Hart van West-Brabant het certificaat van PSO Nederland bestuurder Yuri Starrenburg.

Marko Does nieuwe directeur Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een nieuwe directeur in de persoon van Marko Does. De nieuwe directeur heeft zijn sporen in het sociaal domein verdiend als hoofd van de intergemeentelijke sociale dienst in de Krimpenerwaard en als coördinator sociaal domein in de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hij was de laatste jaren werkzaam als gemeentese-cretaris / algemeen directeur bij de gemeenten Giessenlanden en Strijen.

Pagina's

Page 3 of 6
Abonneren op RSS-feed