Onafhankelijke cliëntenraad

De 12 leden van onze cliëntenraad geven gevraagd en ongevraagd advies over onze dienstverlening. De raad bestaat uit vijf vertegenwoordigers van lokale cliëntenraden en zeven mensen die zelf werk- en/of inkomensondersteuning van het Werkplein ontvangen.

Contact

De cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad.werkplein.hvwb@gmail.com. De cliëntenraad gaat niet over het uitbrengen van adviezen over klachten of bezwaarschriften van individuele klanten. 

Ook deelnemen?

Ontvangt u werk- en/of inkomensondersteuning van het Werkplein Hart van West-Brabant? Wilt u meepraten over de dienstverlening van het Werkplein? Meld u dan aan voor de regionale cliëntenraad.