Onafhankelijke cliëntenraad

De 12 leden van onze cliëntenraad geven gevraagd en ongevraagd advies over onze dienstverlening. De raad bestaat uit vijf belangenbehartigers en zeven mensen die zelf werk- en/of inkomensondersteuning van het Werkplein ontvangen.

De cliëntenraad gaat niet over het uitbrengen van adviezen over klachten of bezwaarschriften van individuele klanten.

U kunt met uw suggesties terecht bij de cliëntenraad via clientenraad@werkpleinhartvanwest-brabant.nl.