Ontvangen van een voorschot

Tijdens de aanvraag van uw bijstandsuitkering ontvangt u alvast een voorschot. U hoeft niet speciaal om een voorschot te vragen. U heeft recht op een voorschot van negentig procent van uw uitkering. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.

Na uw melding voor een bijstandsuitkering geldt voor u eerst een zoektijd van vier weken. Tijdens deze vier weken gaat u op zoek naar werk of een (vervolg-)opleiding. U kunt na de zoektijd een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen.

Na het indienen van uw aanvraag staat het voorschot binnen vier weken op uw bankrekening. Zolang er nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag, ontvangt u elke vier weken een voorschot.

​​​​​​​Een voorwaarde is dat u alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig inlevert. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.

Heeft u vier weken na uw aanvraag nog geen voorschot ontvangen? Vraag dan aan uw klantmanager hoe het er mee staat.

Het voorschot staat binnen vier weken na de aanvraag op uw bankrekening. Zolang er nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag, ontvangt u elke vier weken een voorschot.

Een voorwaarde is dat u alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig inlevert. U ontvangt geen voorschot als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering.

Heeft u vier weken na uw aanvraag nog geen voorschot ontvangen? Vraag dan aan uw klantmanager hoe het er mee staat.

U moet het voorschot altijd terugbetalen. Als u recht heeft op bijstand, dan verrekenen we het voorschot met de eerste uitbetaling van uw bijstandsuitkering. En natuurlijk verwerken wij uw aanvraag op een zo kort mogelijke termijn zodat u snel duidelijkheid heeft. U kunt geen voorschot ontvangen als u al een bijstandsuitkering heeft.