Privacy

Werkplein Hart van West-Brabant gaat erg zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en uw privacy. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor onze dienstverlening aan u.