Rechten en plichten

Wanneer u een uitkering ontvangt heeft u een sollicitatieverplichting en arbeidsverplichting. De bijstandsuitkering is bedoeld als vangnet. Het is daarom de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer in uw eigen inkomen kunt voorzien. U mag dus geen werk weigeren.

Het Werkplein mag mensen met een uitkering om een tegenprestatie vragen. Bij een tegenprestatie doet u iets voor de samenleving. Dit is een onbetaalde activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week, gedurende een paar weken of maanden. De tegenprestatie is nooit werk waar u normaal gesproken voor wordt betaald.

Ja. Meer informatie leest u bij de pagina over de bijstandsuitkering bij het kopje wat u moet weten voordat u een aanvraag indient.
 

Woont u in Nederland en krijgt u geen volledig AOW-pensioen? En heeft u naast uw AOW-pensioen geen of weinig andere inkomsten? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw AOW pensioen krijgen. Dit heeft een AIO-aanvulling. Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u een AIO-aanvulling aanvragen.
 

Meer informatie leest u bij uitkering. Ga naar de uitkering die voor u van toepassing is en klik op het kopje ‘Regels als u een bijstandsuitkering ontvangt’.

Meer informatie leest u bij uitkering. Ga naar de uitkering die voor u van toepassing is en klik op het kopje ‘Regels als u een bijstandsuitkering ontvangt’.

Vrijwilligerswerk doen mag in overleg met uw klantmanager werk. Met vrijwilligerswerk doet u ervaring op en laat u zien dat u graag werkt. Maar… betaald werk gaat altijd vóór vrijwilligerswerk. Neem voor meer informatie contact op met uw klantmanager werk van het Werkplein.

U bent verplicht om een cursus te gaan volgen als u nog niet goed genoeg Nederlands spreekt. Het Werkplein biedt deze cursus aan. Wanneer u Nederlands spreekt en schrijft vindt u sneller werk.