Rechten van betrokkenen

U mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen

Dit mag u maximaal twee keer per jaar doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan kunt u ons vragen deze gegevens aan te passen of te verwijderen.

Inzagerecht

U heeft de mogelijkheid om te controleren, of en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt.

Correctierecht

Als duidelijk is dat de gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om dit te corrigeren.

Recht van beperking

U heeft het recht om aan ons te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Recht om vergeten te worden

Heeft u toestemming gegeven om persoonsgegevens te verwerken? Dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Het Werkplein zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Recht op dataportabiliteit

Dit is het recht om de persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie. 

Wilt u gebruik maken van de bovenstaande rechten?

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u een digitaal verzoek indienen met het contactformulier. Om u goed te kunnen helpen, vragen wij u zo specifiek mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens en zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat u precies wilt. 

Contactformulier