Regelingen, besluiten en begroting

Gemeenschappelijke regeling

Het Werkplein Hart van West-Brabant is de uitvoeringsinstantie voor Werk en Inkomen van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De gemeenschappelijke regeling is de grondslag van deze samenwerking.

pdf Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant (PDF, 2.24 MB)
 

Officiële besluiten

We hebben voor u de officiële besluiten van het Werkplein op een rij gezet. U vindt al onze besluiten op onze pagina's op overheid.nl.
 

Begroting

In onze begrotingsstukken zetten we op een rij hoeveel middelen we ontvangen en uitgeven voor onze dienstverlening.

pdf Jaarstukken 2016 (PDF, 5.14 MB)

pdf Kaderbrief 2017 (PDF, 631.13 KB)

pdf Programmabegroting 2017-2020 (PDF, 1.13 MB)

pdf Gewijzigde begroting 2017 (PDF, 1.11 MB)

  pdf Kaderbrief 2018 (PDF, 419.85 KB)

  pdf Programmabegroting 2018 (PDF, 3.35 MB)

  pdf Jaarstukken 2017 (PDF, 4.57 MB)

  pdf Jaarstukken 2018 (PDF, 7.45 MB)

  pdf Kaderbrief 2019 (getekend) (PDF, 825.29 KB)

  pdf Kaderbrief 2020 (PDF, 798.34 KB)

  pdf Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (PDF, 4.47 MB)