Regelingen, besluiten en begroting

Gemeenschappelijke regeling

Het Werkplein Hart van West-Brabant is de uitvoeringsinstantie voor Werk en Inkomen van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De gemeenschappelijke regeling is de grondslag van deze samenwerking.

Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant

Officiële besluiten

We hebben voor u de officiële besluiten van het Werkplein op een rij gezet. U vindt al onze besluiten op onze pagina's op overheid.nl.

Jaarplan

In ons jaarplan beschrijven we de koers van het Werkplein in het komende jaar.

Jaarplan 2020

Begroting

In onze begrotingsstukken zetten we op een rij hoeveel middelen we ontvangen en uitgeven voor onze dienstverlening.

Kaderbrief 2020

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Programmabegroting 2017-2020

Jaarstukken 2018