Subsidie Europees Sociaal Fonds

Het Werkplein Hart van West-Brabant helpt mensen aan het werk met subsidie van het Europees Sociaal Fonds. De subsidie is voor activiteiten die de volgende groepen mensen aan het werk helpen:
  • jongeren tot 28 jaar;
  • arbeidsbelemmerden;
  • 50 plussers;
  • iedereen die minimaal zes maanden een uitkering heeft;
  • vreemdelingen.

Het Werkplein heeft de subsidie aangevraagd voor de periode 2017-2018 (met een mogelijke verlenging periode 2019-2020).