Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • De inkomensondersteuning is voor een periode van 3 maanden, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart.
 • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen. Dit is per maand € 1.503,31 netto voor gehuwden/samenwonenden en € 1.052,32 netto voor alleenstaanden.
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening. De lening bedraagt maximaal € 10.157. Dit is voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen tegen een verlaagd rentepercentage.
 • We streven ernaar om binnen enkele weken na ontvangst van uw aanvraag een voorlopig besluit te nemen. Dit heet een voorschotbesluit. Daarin leest u of u een voorschot ontvangt. De regeling is op dit moment nog niet officieel in werking. Het Werkplein kiest ervoor om u wel zo snel als mogelijk te helpen. Zodra de regeling er is en wij een officieel besluit mogen nemen verrekenen wij het voorschotbedrag met het bedrag waar u recht op heeft. Hierover ontvangt u van ons een brief.  
 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz.
 • U bent uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Onder normale omstandigheden werkt u per week gemiddeld meer dan 23,5 uur in uw onderneming. Op jaarbasis is dat 1225 uur.
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland en u voert hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uit.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Is uw bedrijf een BV? Dan is het bedrijf voor het merendeel in uw bezit. U heeft tenminste 51% van de (eventuele) aandelen in handen, heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • U bent minimaal 18 jaar en heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert.

U heeft de volgende bewijsstukken nodig voor een aanvraag:

 • Kopie legitimatiebewijs van uzelf en uw eventuele partner. 
 • Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel van na 1 januari 2020.
 • Kopie bankafschrift met duidelijk leesbaar de naam en het rekeningnummer.

Check vóór uw aanvraag of u in aanmerking komt: doe de Tozo-check.

Heeft u sinds de start van de coronacrisis in maart al via het Sociaal Ondernemersloket (SOLO) van het Werkplein een Bbz-aanvraag ingediend? Dien dan nogmaals een aanvraag voor de Tozo-regeling in.

Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beiden ondernemer? Dien in dat geval één aanvraag voor de Tozo-regeling in.

 Aanvragen met DigiD

Wilt u meer weten over Tozo? Ga naar de veelgestelde vragen.