TNO-bestuursvoorzitter: “Toekomst biedt kansen voor werkzoekenden in West-Brabant”

dinsdag 01 mei - 16:57
Op de dag van de arbeid, dinsdag 1 mei, bracht TNO-bestuursvoorzitter en oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom een bezoek aan de regio Hart van West-Brabant. TNO en het Werkplein hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een vernieuwende aanpak om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. De partners hebben gewerkt aan het professionaliseren van klantmanagers, het adviseren van werkgevers en het aan een baan helpen van bijstandsgerechtigden.

Praktische en onderbouwde methode

Het Werkplein Hart van West-Brabant wil iedere werkzoekende een blijvende bijdrage laten leveren. Bij de start van het Werkplein en invoering van de Participatiewet in 2015 is het Werkplein hiervoor gaan samenwerken met TNO als partner. TNO heeft een praktische en wetenschappelijk onderbouwde methode ontwikkeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

“Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om te innoveren in het sociaal domein. Aan de ene kant door vernieuwing in aanpakken en methoden door te voeren. Maar ook door technologische innovaties om het individu te versterken. TNO vindt het van belang dat publieke organisaties in het sociaal domein weten wat werkt en niet werkt.”
Paul de Krom, bestuursvoorzitter TNO

Daling werkzoekenden door persoonlijke aandacht

De methode werpt zijn vruchten af voor werkzoekenden; sinds vorig jaar is het aantal bijstandsgerechtigden bij het Werkplein aan het dalen, waar dit cijfer in veel andere regio’s nog stijgt. Klantmanagers brengen via een wetenschappelijk onderbouwde methode in kaart wat iemand kan en nodig heeft om aan het werk te gaan. Op basis daarvan begeleiden ze een werkzoekende met ondersteuning op maat, zoals coaching, training en het opdoen van werkervaring. In het gesprek met werkzoekenden gaan klantmanagers uit van kansen en worden mensen gestimuleerd om weer in zichzelf te geloven.

“Er zijn heel veel mensen die misschien maar voor 70% kunnen, maar wel 100% gemotiveerd zijn. En dat is beter dan andersom. Het gaat om een totaal andere benadering van het aan het werk helpen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je uitgaat van de kwaliteiten van werkzoekenden en je het bedrijfsleven actief betrekt.”
Thomas Zwiers, bestuursvoorzitter Werkplein Hart van West-Brabant

Werkgevers op de bres voor werkzoekenden

Binnen de aanpak worden werkgevers intensief betrokken bij het activeren van mensen die aan de kant staan. Een voorbeeld hiervan is de pilot sociale innovatie samen met Randstad waarbij werkzoekenden meteen een jaarcontract aangeboden krijgen en ingezet worden bij verschillende bedrijven. Een ander succesvol project is ‘Werk aan Werk’ samen met de Industriële Kring Etten-Leur, waarbij werkgevers meeloopdagen, rondleidingen, workshops en trainingsgesprekken aan werkzoekenden aanbieden.

“Door mensen in de bijstand via cursussen zelfvertrouwen te geven en werkgevers te overtuigen dat zij in hun bedrijf nuttig kunnen zijn, snijdt het mes aan twee kanten. We hebben het over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar evengoed over vacatures die ver af staan van de werkzoekenden. Door je veel beter te verdiepen in beide kanten en met hen in gesprek te gaan, blijkt er veel meer mogelijk dan gedacht.” 
- Bas Kurvers, directeur Werkplein Hart van West-Brabant