Tweede Kamerlid Thierry Aartsen in gesprek bij Werkplein

dinsdag 25 oktober - 21:09
Gisteren heeft Tweede Kamerlid Thierry Aartsen een werkbezoek afgelegd aan het Werkplein Hart van West-Brabant. Tijdens een rondetafelgesprek werd er gesproken over de aanpak rondom de nieuwe Wet Inburgering waar het Werkplein namens zes gemeenten verantwoordelijk voor is.

Sinds 1 januari 2022 begeleidt het Werkplein Hart van West-Brabant de inburgering van nieuwkomers namens de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De nieuwe aanpak is erop gericht dat nieuwkomers inburgeren en Nederlands leren op het voor hen hoogst haalbare niveau. Nieuwkomers starten zo snel mogelijk met werk (het liefst betaald) of volgen een traject, om zo volwaardig mogelijk mee te doen in Nederland. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Inwoner centraal bij ondersteuning naar groei en ontwikkeling
De nieuwe Wet inburgering zet in op dualiteit: de combinatie van Nederlandse taalles met werk of opleiding. “En stelt daarbij de mens centraal”, vertelt Diana Lips, regiehouder Werkplein Hart van West-Brabant. “Dat sluit aan bij een belangrijke eerste behoefte van nieuwkomers: dat iemand zich verdiept in hun situatie. Persoonlijke aandacht die verder gaat dan taal en werk. Wie is dit? Wat is zijn of haar verhaal? En hoe kunnen wij ondersteuning bieden om doelen te bereiken? Zo’n persoonsgerichte aanpak helpt een nieuwkomer sneller volwaardig mee te doen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau.”

Directeur Werkplein Hart van West-Brabant Marko Does: “Deze aanpak past helemaal bij de nieuwe manier van werken van het Werkplein. Een manier waarbij we de inwoner centraal stellen bij de ondersteuning naar groei en ontwikkeling. Omdat iedere inwoner een eigen verhaal heeft en eigen vraagstukken stemmen we de ondersteuning af op hetgeen hij of zij nodig heeft. Dit doen we door een brede intake af te nemen zodat we de inwoner goed leren kennen. We werken lokaal, daar waar de inwoner ons nodig heeft. En we werken samen met lokale partners. Goed dat we konden laten zien hoe onze aanpak eruit ziet om nieuwkomers succesvol te laten inburgeren.”  

“Nieuwkomers zijn een mooie nieuwe doelgroep om de nieuwe werkwijze van het Werkplein in de praktijk te brengen”, vindt Thomas Melisse, wethouder van de gemeente Halderberge. ​​​“Veel meer naar mensen toegaan en hen gericht helpen, ontmoeten in de wijk en direct naar de arbeidsmarkt ontwikkelen als dat kan.” Wel is de schaalgrootte van belang. Het aantal statushouders is erg hoog. “Want alleen met kleinere aantallen kunnen we op een realistische manier deze prachtige nieuwe werkwijze in blijven vullen.”

Samenwerking binnen overheden
Tweede kamerlid Thierry Aartsen: “Goed om te zien hoe de overheid samenwerkt om inburgeraars naar werk te begeleiden. Het was nuttig om meer over de aanpak van deze zes gemeenten te horen, over de ervaringen van een inburgeraar en mee te krijgen waar nog verbetering mogelijk is. Deze aanbevelingen neem ik mee terug naar Den Haag.”