Uitkeringen

Nee. Mocht u voor bijzondere onverwachte uitgaven staan, dan kunt u ons bellen om te vragen of bijzondere bijstand mogelijk is.

Tijdens de aanvraag van uw bijstandsuitkering ontvangt u alvast een voorschot. 

Het voorschot staat binnen vier weken na de aanvraag op uw bankrekening. U ontvangt geen voorschot:

  • als bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering; 
  • als u niet alle beschikbare gegevens voor uw aanvraag op tijd en volledig inlevert.

U kunt geen voorschot ontvangen als u al een bijstandsuitkering heeft.

Lees voor meer informatie: ontvangen van een voorschot.

Hierover heeft u een brief ontvangen. Als u geen brief heeft ontvangen of u nog vragen heeft, dan kunt u met ons contact opnemen.

Ja. Als u teveel uitkering ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen. We verrekenen dit zoveel mogelijk met de uitkering voor de maand(en) daarna. Op het einde van uw uitkering controleren we of er te veel uitkering aan is betaald. Zodra we hierover een besluit hebben, ontvangt u hiervan bericht. Voorkom dat u geld moet terugbetalen door inkomsten te vermelden op de inkomstenverklaring en wijzigingen meteen door te geven.

Ja. Dit kan gebeuren wanneer u zich niet aan de regels van de uitkering houdt. Er wordt dan gekeken naar de ernst van de gedraging, de mate van verwijtbaarheid en uw persoonlijke omstandigheden.

Hiervoor kunt u tijdens het telefonisch spreekuur bellen met het Werkplein. Vraag naar een medewerker terugvordering en verhaal.
 

Alimentatie is een financiële bijdrage voor levensonderhoud na een echtscheiding. Deze wordt door de partner met de meeste inkomsten verstrekt aan de partner met minder inkomen en/of aan de kinderen uit de relatie. De rechter bepaalt hoeveel alimentatie u ontvangt of betaalt.

Ja, dat kan. Het Werkplein kan u verplichten om kinderalimentatie of partneralimentatie (of beide) te vragen aan uw ex-partner (volgens artikel 55 van de Participatiewet). Alimentatie wordt in mindering gebracht op uw uitkering.

Alimentatie ontvangen heeft voordelen voor u. Als de alimentatie door de rechtbank wordt vastgelegd kunt u hier ook aanspraak op maken als u geen uitkering meer van ons ontvangt. De alimentatie komt dan bovenop uw andere inkomsten.

Hierdoor bent u sneller niet meer afhankelijk van de uitkering. U hoeft minder inkomsten te hebben uit werk. Misschien is parttime werken dan voldoende, om boven het bedrag van de uitkering uit te komen.

U kunt via deze website of telefonisch anoniem fraude melden. Alle meldingen worden onderzocht.