Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

 • U kunt de inkomensondersteuning aanvragen tot 1 april 2021.
 • Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de Tozo? Is de onderbreking tussen Tozo-2 en de aanvraag voor Tozo-3 niet langer dan 3 maanden, dan kunt u een verlenging aanvragen via een verkort aanvraagformulier. Deze vindt u onder 'Aanvragen'.  
 • U kunt tot 1 december 2020 een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 of per datum van de aanvraag. Na 1 december 2020 wordt de ingangsdatum de eerste van de maand van aanvraag. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan deze maximaal worden toegekend vanaf 1 december 2020. De verlenging geldt tot uiterlijk 1 april 2021.
 • U heeft de keuze tussen een aanvraag voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 maanden. Dit houdt in dat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen om per 1 oktober 2020 aan te vragen voor de komende 6 maanden (t/m 31 maart 2021).
 • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen. Dit is per maand
  € 1.512,90 netto voor gehuwden/samenwonenden en € 1.059,03 netto voor alleenstaanden (norm per 1 juli 2020).
 • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
 • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening. De lening bedraagt maximaal € 10.157. Dit is voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen tegen een verlaagd rentepercentage. Heeft u al een lening ontvangen vanuit de Tozo-regeling? Dan kunt u alleen een aanvulling aanvragen tot een maximaal bedrag van € 10.157.

Algemene voorwaarden

 • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien.
 • Het inkomen van u en uw partner (als u die heeft) is onvoldoende om in uw levensonderhoud te voorzien. Zie ook 'Aanvullende voorwaarden partnerinkomen'.
 • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz.
 • U bent uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Onder normale omstandigheden werkt u per week gemiddeld meer dan 23,5 uur in uw onderneming. Op jaarbasis is dat 1225 uur.
 • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
 • Is uw bedrijf een BV? Dan is het bedrijf voor het merendeel in uw bezit. U heeft tenminste 51% van de (eventuele) aandelen in handen, heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
 • U woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert. In sommige gevallen kunt u ook bedrijfskrediet aanvragen als u in het buitenland woont. Hieronder meer informatie voor grenswerkers.
 • Als er weer inkomsten zijn uit uw bedrijf en uw financiële situatie wijzigt, dan bent u verplicht deze wijziging aan ons door te geven.   

Vermogenstoets geldt niet voor Tozo 3

De toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) wordt niet per 1 oktober 2020 maar per 1 april 2021 toegevoegd aan de Tozo-regeling. Vanwege de landelijke coronamaatregelen die afgelopen maandag zijn aangekondigd, is een aanscherping van de Tozo-voorwaarden per 1 oktober 2020 niet passend, meent het kabinet. Dit betekent dat u Tozo 3 kunt aanvragen zonder de extra voorwaarde over het vermogen.

Voorwaarden voor AOW-gerechtigden

U kunt een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij het Werkplein als u woont in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

Voorwaarden voor grenswerkers

Bent u zelfstandige en woont of werkt u over de grens? Uw recht op Tozo is afhankelijk van waar u woont en waar u uw bedrijf of beroep uitoefent. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

 • Woont u in Nederland, maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in het buitenland (bv. België)?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor levensonderhoud indienen bij het Werkplein als u woont in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert. U kunt geen aanvraag indienen voor bedrijfskrediet.
   
 • Woont u in het buitenland (bijv. België), maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in Nederland?
  Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij een gemeente Maastricht. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning.

Partnerinkomen

Heeft u een partner? Dan telt voor Tozo 3 ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw partner uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen (verlenging van uw) Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op Tozo 3. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Heeft u nog niet eerder een Tozo-aanvraag gedaan?
Dan heeft u de volgende bewijsstukken nodig voor een aanvraag:

 • Kopie legitimatiebewijs van uzelf. 
 • Kopie bankafschrift met duidelijk leesbaar de naam en het rekeningnummer.
 • Bewijsstukken van periodieke inkomsten van uzelf en uw partner.

Wij kunnen aanvullende gegevens bij u opvragen als dit nodig is. We nemen hiervoor contact met u op.

Heeft u eerder een Tozo-aanvraag gedaan en vraagt u een verlenging aan?
Dan hebben wij de volgende extra bewijsstukken nodig:

 • Bewijsstukken van periodieke inkomsten van uzelf en uw partner.

Wees voorzichtig met tussenpersonen

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beiden ondernemer? Dien in dat geval één aanvraag voor de Tozo-regeling in.

Check vóór uw aanvraag of u in aanmerking komt: doe de Tozo-check.

Verkort aanvragen met DigiD
Is de onderbreking tussen Tozo-2 en de aanvraag voor Tozo-3 niet langer dan 3 maanden, dan kunt u een verlenging aanvragen via dit kortere formulier.
 
Aanvragen met DigiD

Geef uw eindejaarinkomen aan ons door

Aan het einde van het jaar worden beloningen, zoals een eindejaarsuitkering, een 13e maand, een winstdelingsregeling of een bonus uitbetaald. Geef deze informatie aan ons door. Wij moeten deze extra beloningen meerekenen als inkomsten en dus korten op uw uitkering. Een uitkering is namelijk altijd een aanvulling op uw inkomen.

pdf Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar (PDF, 90.73 KB)

Verandert er meer in uw persoonlijke en/of financiële situatie? Geef dit dan direct aan ons door. Hiermee voorkomt u dat u misschien te veel uitkering ontvangt en dit later moet terugbetalen. U kunt het wijzigingsformulier gebruiken om uw wijzigingen en inkomen door te geven. Heeft u geen wijzigingsformulier meer? Gebruik dan ons contactformulier op de website.  

Informatie voor uw belastingaangifte 2020

Binnenkort doet u waarschijnlijk belastingaangifte over het jaar 2020. De Tozo-uitkering telt mee als inkomen en moet u opgeven bij die belastingaangifte. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering.

Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020? Of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte? Misschien moet u dan meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht. In deze bijlage leest u meer informatie:

pdf Goed om te weten voor uw belastingaangifte over 2020 (PDF, 42.34 KB)

Extra informatie voor uw belastingaangifte
Heeft u Tozo ontvangen in 2020? Lees dan de informatie bij 'Informatie voor Tozo-ontvangers voor het einde van het jaar'.   

Vermogenstoets vanaf 1 april
Vanwege de strengere maatregelen is de vermogenstoets uitgesteld naar 1 april 2021. Zo'n toets houdt in dat we ook de hoogte van uw vermogen, bijvoorbeeld geld op uw spaarrekening, meenemen in ons besluit. Dat hoeft nu nog niet.

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Bel ons gerust. Wees voorzichtig met het gebruik van tussenpersonen. Helaas kunnen dit oplichters zijn. Mocht u hier vragen of twijfels over hebben, wij helpen u graag.