Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-5)

De Tozo-regeling is voor ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen in de knel komen. Voor ondernemers die het nodig hebben is er inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Vanaf 1 juli kunt u Tozo-5 aanvragen.
  • U kunt de inkomensondersteuning aanvragen tot en met 30 september 2021.
  • Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de Tozo? Is de onderbreking tussen uw vorige en de nieuwe aanvraag voor Tozo-5 niet langer dan 3 maanden, dan kunt u een verlenging aanvragen via een verkort aanvraagformulier. Deze vindt u onder 'Bewijsstukken en aanvragen'.   
  • De datum waarop uw Tozo-5 uitkering in gaat, kan niet voor 1 juli 2021 liggen. Tot die datum geldt namelijk de Tozo-4 regeling. Vanaf 1 augustus 2021 kunt u Tozo-5 met één maand terugwerkende kracht aanvragen. 
  • U kiest zelf voor hoeveel maanden u de uitkering aanvraagt. Bijvoorbeeld 1, 2 of 3 maanden. De verlenging geldt uiterlijk tot en met 30 september 2021.
  • Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum inkomen. Dit is per maand € 1.541,00 netto voor gehuwden/samenwonenden en € 1.078,70 netto voor alleenstaanden (norm per 1 juli 2021).
  • U hoeft de inkomensondersteuning niet terug te betalen.
  • Ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van een lening. De lening bedraagt maximaal € 10.157. Dit is voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen tegen een verlaagd rentepercentage. Heeft u al een lening ontvangen vanuit de Tozo-regeling? Dan kunt u alleen een aanvulling aanvragen tot een maximaal bedrag van € 10.157.

Algemene voorwaarden

  • U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien.
  • Het inkomen van u en uw partner (als u die heeft) is onvoldoende om in uw levensonderhoud te voorzien. Zie ook 'voorwaarden partnerinkomen'.
  • U ontvangt geen andere uitkering die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum inkomen, zoals de startersregeling Bbz.
  • U bent uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17/3/2020 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U heeft in 2019 voldaan aan het urencriterium van gemiddeld 23,5 uur per week gewerkt. Op jaarbasis is dat 1.225 uur.
  • Uw bedrijf is actief en niet opgeheven.
  • Is uw bedrijf een BV? Dan is het bedrijf voor het merendeel in uw bezit. U heeft tenminste 51% van de (eventuele) aandelen in handen, heeft de volledige zeggenschap over uw bedrijf en kunt zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen.
  • U bent minimaal 18 jaar.
  • U bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldig verblijfsdocument.
  • U woont in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert. In sommige gevallen kunt u ook bedrijfskrediet aanvragen als u in het buitenland woont. Hieronder meer informatie voor grenswerkers.
  • Als er weer inkomsten zijn uit uw bedrijf en uw financiële situatie wijzigt, dan bent u verplicht deze wijziging aan ons door te geven.   

Geen vermogenstoets

Er vindt bij Tozo-5 geen vermogenstoets plaats.

Voorwaarden voor AOW-gerechtigden

U kunt een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij het Werkplein als u woont in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

Voorwaarden voor grenswerkers

Bent u zelfstandige en woont of werkt u over de grens? Uw recht op Tozo is afhankelijk van waar u woont en waar u uw bedrijf of beroep uitoefent. Verder zijn de algemene voorwaarden ook op u van toepassing.

  • Woont u in Nederland, maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in het buitenland (bv. België)?
    Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor levensonderhoud indienen bij het Werkplein als u woont in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert. U kunt geen aanvraag indienen voor bedrijfskrediet.
     
  • Woont u in het buitenland (bijv. België), maar oefent u uw bedrijf of beroep uit in Nederland?
    Dan kunt u een Tozo-aanvraag voor bedrijfskrediet indienen bij gemeente Maastricht. U kunt geen Tozo aanvragen voor inkomensondersteuning.

Partnerinkomen

Heeft u een partner? Dan telt voor Tozo-5 ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw partner uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen (verlenging van uw) Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op Tozo-5. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

U bent partners als u:

  • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Bewijsstukken

Wilt u een aanvraag Tozo-5 indienen? Dan heeft u de volgende bewijsstukken nodig voor een aanvraag:

Algemeen (alleen bij een nieuwe aanvraag of bij een wijziging):

  • Kopie legitimatiebewijs van uzelf (en die van uw eventuele partner). 
  • Kopie bankafschrift met duidelijk leesbaar de naam en het rekeningnummer.

Inkomsten van u en uw eventuele partner:

  • Loonstrook of loonstroken van de eerste maand van aanvraag.
  • Uitkeringsspecificatie van de eerste maand van aanvraag (niet van een uitkering bij het Werkplein Hart van West-Brabant).
  • Bewijsstuk ontvangst kinder- en partneralimentatie.
  • Echtscheidingsconvenant.
  • Specificatie van uw pensioen.
  • Bewijsstukken uit inkomsten onderhuur.
  • Bij inkomsten uit eigen onderneming de meest recente kolommenbalans.

Wij kunnen aanvullende gegevens bij u opvragen als dit nodig is. We nemen hiervoor contact met u op.

 

Aanvragen

Wees voorzichtig met tussenpersonen
Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beiden ondernemer? Dien in dat geval één aanvraag voor de Tozo-regeling in.

Check vóór uw aanvraag of u in aanmerking komt: doe de Tozo-check.

DigiD Aanvragen met DigiD


Heeft u in de periode van april tot en met juni 2021 minimaal één maand een Tozo-4 uitkering ontvangen? Dan kunt u een verlenging aanvragen via dit verkorte aanvraagformulier. 

DigiD Verkort aanvragen met DigiD

Informatie voor uw belastingaangifte 2021

De Tozo-3, Tozo-4 en Tozo-5 uitkering tellen mee voor uw verzamelinkomen voor het jaar 2021. Dit betekent dat dit gevolgen kan hebben voor uw belastingaangfite over 2021. Houd hier ook rekening mee als u toeslagen aanvraagt via de Belastingdienst.

Twee jaaropgaves? 

U ontvangt begin 2022 een jaaropgave van het Werkplein Hart van West-Brabant. Heeft u een partner, dan ontvangt u twee jaaropgaves, één voor uzelf en één voor uw partner. Hierop staat het bruto bedrag dat u aan uitkering heeft ontvangen. De helft hoort bij uw inkomen

Belastingaangifte 2020

Wanneer u de belastingaangifte doet heeft u de jaaropgave van het Werkplein nodig. Deze heeft u als het goed is inmiddels ontvangen. Heeft u een partner? Dan ontvangt ieder een eigen jaaropgave. Dit omdat de uitkering gesplitst is over u beide. Dit is zo geregeld in de Participatiewet. 

Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020? Of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte? Misschien moet u dan meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht. In deze bijlage leest u meer informatie:

pdf (PDF, 42.34 KB) 

 

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag?

Bel ons gerust. Wees voorzichtig met het gebruik van tussenpersonen. Helaas kunnen dit oplichters zijn. Mocht u hier vragen of twijfels over hebben, wij helpen u graag.

Aanvragen

Bent u gehuwd of samenwonend en bent u beiden ondernemer? Dien in dat geval één aanvraag voor de Tozo-regeling in.
Check vóór uw aanvraag of u in aanmerking komt: doe de Tozo-check.

 Aanvragen met DigiD

Heeft u in de periode van april tot en met juni 2021 minimaal één maand een Tozo-4 uitkering ontvangen? Dan kunt u een verlenging aanvragen via dit verkorte aanvraagformulier. 

 Verkort aanvragen met DigiD

Wees voorzichtig met tussenpersonen
Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag.