Werk zoeken en werk vinden

Wanneer u een betaalde baan hebt gevonden, geeft u dit door aan uw klantmanager werk en vult u het wijzigingsformulier in. Uw klantmanager kan dit wijzigingsformulier naar u toe laten zenden wanneer u dit niet heeft. U levert bij dit wijzigingsformulier ook een kopie van uw arbeidsovereenkomst in.

Iedereen met een bijstandsuitkering krijgt een klantmanager werk. Samen met uw klantmanager kijkt u naar het beste traject richting betaald werk. Ook hebben we een WerkgeversServicepunt waar adviseurs werken die direct in contact staan met werkgevers. De adviseurs helpen u bij het vinden van werk, dit kan tijdelijk werk zijn of via een uitzendbureau.

Wanneer u een re-integratietraject volgt, meldt u zich ziek bij uw klantmanager werk en bij de trajectbegeleider of de organisatie waar u dit traject volgt.

Het is zeker handig om dit te vertellen. Wanneer u opgenomen staat in het Landelijk Doelgroepenregister dan betekent dit dat u niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen door een ziekte of arbeidsbeperking. U komt dan in aanmerking voor een zogenoemde garantiebaan. Dat is een baan bij een werkgever, waar u extra aandacht krijgt en waar rekening wordt gehouden met uw ziekte of arbeidsbeperking. Als het Werkplein weet dat u staat opgenomen in het doelgroepenregister kunnen wij met u op zoek naar passend werk.

Wanneer blijkt dat u een betaalde baan of een proefplaatsing heeft en het u niet zelfstandig lukt om aan het werk te blijven, kan het Werkplein kijken of een jobcoach hierbij zou kunnen ondersteunen.

Het bemiddelen van u met een bijstandsuitkering naar een betaalde baan is onderdeel van het werk van het Werkplein. De overheid betaalt dus voor uw bemiddeling.

Als u bij een werkgever aan het werk gaat, ontvangt u inderdaad gewoon salaris. Het kan zijn dat het werk start met een proefplaatsing, dit bepalen we in overleg met u. Heeft u een uitkering, dan ontvangt u gedurende de periode van de proefplaatsing een vergoeding ter hoogte van uw uitkering. Is de proefplaatsing succesvol, dan ontvangt u na de proefplaatsing een arbeidscontract.

De dienstverlening van het Werkplein wordt gefinancierd door de overheid.

De eerste afspraak is een kennismakingsgesprek dus hier zal met name besproken worden hoe uw situatie op dit moment is. Wat is de reden van aanvraag van een bijstandsuitkering, wanneer heeft u voor het laatst gewerkt, wat voor werk heeft u gedaan, welke diploma’s heeft u etc. Er wordt gekeken hoe groot of klein uw afstand tot de arbeidsmarkt is en aan de hand daarvan zal samen met u gekeken worden welk traject het beste bij u zal passen.
 

Wanneer u klaar bent om te gaan werken, krijgt u een adviseur via het Werkgeversservicepunt toegewezen. U krijgt tips om zelf te solliciteren en wanneer er geschikte vacatures binnen komen van werkgevers worden deze met u besproken en kunt u daarop voorgesteld worden.