Werkplein gaat inburgeraars begeleiden

vrijdag 18 december - 12:49
Vanaf 1 januari 2022 begeleidt het Werkplein Hart van West-Brabant bij de inburgering van statushouders en gezinsmigranten; de zogenaamde nieuwkomers. Dat hebben de gemeenteraden van de zes Werkplein-gemeenten besloten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Gemeenten krijgen vanaf 2022 van de Rijksoverheid een regierol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren. Het doel van de nieuwe aanpak is dat inburgeraars zo goed mogelijk Nederlands leren en zo snel mogelijk werk vinden.

Inburgering vanaf 1 januari 2022

Alle gemeenten in Nederland worden vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Het doel van de Rijksoverheid is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. De zes gemeenten in West-Brabant werken samen om voldoende kwaliteit te bieden met het inburgeringsaanbod.

Voor de uitvoering is de keuze op het Werkplein gevallen

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft als bestaande uitvoeringsorganisatie al veel ervaring met het begeleiden van nieuwkomers naar werk. In 2021 bereiden de gemeenten en het Werkplein zich voor op de uitvoering en het contracteren van partners zoals taalaanbieders.

“Straks kunnen we veel eerder de nieuwe Nederlanders ondersteunen om een zo hoog mogelijk niveau Nederlands te leren en ze te begeleiden naar werk. Vanaf het begin gaan we mensen wegwijs maken in de Nederlandse samenleving zodat ze hier sneller onderdeel van uitmaken. En zodat ze volwaardig kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en op het gebied van cultuur en sport. Dat is goed voor de inburgeraars én voor de samenleving.”

Rene van Ginderen, Voorzitter Dagelijks Bestuur Werkplein Hart van West-Brabant

Begeleiding door het Werkplein

Het Werkplein gaat inburgeraars begeleiden bij het leren van de taal en het vinden van werk. Dit begint met het samen met de inburgeraar opstellen van een persoonlijk plan met een passend traject. Het plan kan bestaan uit onderwijs, (vrijwilligers-) werk en/of een leerwerktraject.

De groep statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - ontvangen zolang zij nog geen werk hebben een bijstandsuitkering terwijl zij actief inburgeren, de taal leren en naar werk zoeken. Ook krijgen ze een training om te leren omgaan met geldzaken. Het eerste half jaar houdt het Werkplein bij hen nog de vaste lasten in op de uitkering, om rechtstreeks de rekeningen te betalen voor huur, zorgverzekering, gas, water en licht.

Nieuwe Wet inburgering 2022

De nieuwe landelijke Wet inburgering 2022 geldt voor nieuwkomers die na 1 januari 2022 beginnen met inburgeren. Met de nieuwe wet krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat de nieuwe Wet Inburgering uitvoeren voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.