Werkplein investeert in opsporing fraude: 2,5 miljoen bespaard

dinsdag 04 april - 15:34
Het Werkplein Hart van West-Brabant investeert in de opsporing en preventie van fraude, zodat geld terechtkomt waar het hoort. Dat doet zij op basis van signalen vanuit de samenleving en risicocriteria die wijzen op mogelijke fraude door klanten. Op deze manier is vorig jaar voor 2,5 miljoen euro bespaard. Er zijn vorig jaar zo’n 800 dossiers onderzocht. In 238 gevallen is een regeling stopgezet, afgewezen of aangepast.

Handhaving op fraude
In 2017 gaat het Werkplein onder andere letten op extra inkomsten van parttimers en mensen die werkzaam zijn in de horeca en de bouw. Het Werkplein investeert veel in handhaving om ervoor te zorgen dat het stelsel betrouwbaar en betaalbaar blijft en burgers krijgen waar zij recht op hebben. 

Fraude ontstaat vaak doordat mensen zaken niet doorgeven zoals andere inkomsten, vermogen, langdurig verblijf in een andere stad of het buitenland, samenwonen of medebewoners vanaf 21 jaar. Bij vermoedens van fraude controleert het Werkplein zoveel mogelijk door uitwisseling van gegevens met andere instanties, gesprekken met klanten en eigen onderzoek.

Preventie van fraude
Preventie staat voorop in de aanpak. Dit krijgt onder andere vorm doordat klantmanagers kritisch doorvragen bij een aanvraag. Ook ontvangen mensen uitgebreide voorlichting, onder meer met een bijeenkomst over rechten en plichten nog voordat je een bijstandsuitkering aanvraagt.  

Anoniem fraude melden 
Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden via 076 750 3500 of fraudepreventie@werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Het Werkplein vraagt daarbij om zoveel mogelijk concrete feiten zoals (werk)adressen, werktijden, kenteken auto, inkomsten, samenwonen partner of naam partner. Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het Werkplein start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.