Werkplein ziet uitkeringsbestand een jaar lang dalen

donderdag 16 augustus - 09:01
Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in het werkgebied van het Werkplein Hart van West-Brabant is sinds augustus 2017 aan het dalen. Een positieve ontwikkeling waardoor de doelstelling voor dit jaar nu al is behaald: een daling van het uitkeringsbestand van 3%. 

Meer mensen aan het werk

Op eerste dag van 2018 ontvingen nog 4.131 werkzoekenden in West-Brabant een bijstandsuitkering van het Werkplein. Gedurende het jaar zijn er in alle gemeenten meer mensen uitgestroomd dan ingestroomd in de bijstandsuitkering: op 1 augustus is dit aantal gedaald naar 4.008 bijstandsuitkeringen. Een daling van 3%. Door de gunstige arbeidsmarkt en de goede samenwerking met werkgevers in de regio kunnen werkzoekenden sneller aan het werk.

Investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Met het stijgen van werkgelegenheidskansen is gekozen om intensiever in te zetten op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die extra ondersteuning nodig hebben. In 8 maanden tijd hebben 179 langdurig werkzoekenden intensieve begeleiding ontvangen, waarvan er inmiddels 59 mensen aan het werk zijn gegaan. Nog eens 44 werkzoekenden worden momenteel actief in contact gebracht met werkgevers.

De werkzoekenden spreken regelmatig met hun klantmanager. Hierdoor leren zij elkaar beter kennen, voelen werkzoekenden zich gehoord en kunnen klantmanagers gerichter ondersteunen. Zo ontvangen werkzoekenden onder andere individuele coaching, nemen ze deel aan groepsbijeenkomsten en gaan ze aan de slag in leerwerktrajecten. Voor het einde van het jaar wil het Werkplein 300 werkzoekenden op deze manier intensief begeleid hebben.