Wettelijke bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verwerkt. Hiervoor gelden wettelijke bewaartermijnen. Elke verwerkingsactiviteit heeft een eigen bewaartermijn. Hieronder leest u de bewaartermijnen per activiteit.

Buiten behandeling: 3 jaar
Toekenning: 20 jaar
Afwijzing: 3 jaar
Intrekking: 1 jaar

Buiten behandeling: 3 jaar
Toekenning: 20 jaar
Afwijzing: 3 jaar
Intrekking: 1 jaar

Buiten behandeling: 3 jaar
Toekenning: 20 jaar
Afwijzing: 20 jaar
Intrekking: 1 jaar
 

Buiten behandeling: 3 jaar
Toekenning: 7 jaar
Afwijzing: 3 jaar
Intrekking: 1 jaar
 

Toekenning: 7 jaar
Afwijzing: 3 jaar
 

Buiten behandeling: 3 jaar
Toekenning: 20 jaar
Afwijzing: 3 jaar
Intrekking: 1 jaar

Vordering vastgesteld: 20 jaar
Buiten vordering gesteld: 5 jaar
Vordering ingetrokken: 5 jaar
Regeling getroffen: 20 jaar
Overig: 20 jaar
 

Boete opgelegd: 20 jaar
Afgezien van boete: 3 jaar
Waarschuwing opgelegd: 3 jaar
Boete ingetrokken: 3 jaar
 

Verplichtingen opgelegd: 20 jaar
Afgezien van verplichtingen: 20 jaar
Bijdrage opgelegd: 20 jaar
Afgezien van bijdrage: 20 jaar
Ingetrokken: 20 jaar
 

20 jaar
 

Indicatie banenafspraak en aanvragen beschut werk: 20 jaar
Toekenning loonkostensubsidie: 20 jaar
Afwijzing loonkostensubsidie: 3 jaar

Gegrond: 7 jaar
Gedeeltelijk gegrond: 7 jaar
Ongegrond: 7 jaar
Niet ontvankelijk: 7 jaar
Ingetrokken: 3 jaar
 

Gegrond: 7 jaar
Gedeeltelijk gegrond: 7 jaar
Ongegrond: 7 jaar
Niet ontvankelijk: 3 jaar
Ingetrokken: 1 jaar
 

Gegrond: 7 jaar
Gedeeltelijk gegrond: 7 jaar
Ongegrond: 7 jaar
Niet ontvankelijk: 7 jaar
Ingetrokken: 3 jaar
Afgewezen: 7 jaar

Gegrond met betaling: 7 jaar
Gegrond zonder betaling: 7 jaar
Ongegrond: 3 jaar
Intrekking: 1 jaar
 

Gegrond: 7 jaar
Ongegrond: 7 jaar
Deels gegrond: 7 jaar
Niet ontvankelijk: 7 jaar
Ingetrokken: 1 jaar
 

7 jaar
 

Toegekend: 3 jaar
Afgewezen: 3 jaar