Wijzigingen doorgeven

Verandert iets in uw leven? Geef het meteen aan ons door. Een wijziging kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Door een wijziging kan uw uitkering stoppen, lager worden of hoger worden. U kunt ook een boete krijgen als u een wijziging niet doorgeeft. Twijfelt u of een wijziging belangrijk is? Vraag het uw klantmanager van het Werkplein.

Lees er alles over op de pagina wijzigingen doorgeven.
 

U heeft geen recht meer op een uitkering of andere regelingen van het Werkplein. Bent u nog wel afhankelijk van een uitkering of andere regelingen, dan kunt u bij de gemeente waar u gaat wonen navragen hoe en of u dit daar opnieuw aan kunt vragen. U ontvangt van ons een beschikking waarin staat dat uw uitkering en/of regelingen zijn beëindigd.

Heeft u een collectieve zorgverzekering en verhuist u naar een andere gemeente binnen Nederland? Mits u uw verzekering betaald, blijft u verzekerd tot het einde van het jaar. Aan het eind van het jaar kiest u zelf een ander zorgpakket en/of zorgverzekering voor het nieuwe jaar.  

Als u verhuist en u ook de dienstverlening op een andere locatie wenst (Etten-Leur of Roosendaal), dan kan het zo zijn dat uw klantmanager werk wijzigt. Verder verandert voor u niets als u verhuist naar een woonplaats binnen het Werkplein gebied en door deze verhuizing uw huishouden niet wijzigt. Wijzigt uw huishouden wel? Dan meldt u dat meteen, dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte of het recht op een uitkering en andere regelingen.

Gaat u samenwonen met uw partner en heeft u een gezamenlijk inkomen onder de voor u geldende bijstandsnorm? Of gaat u een woning delen met een of meer andere personen? De hoogte van uw uitkering is dan afhankelijk van uw leefsituatie. Ook inwonende personen ouder dan 21 jaar hebben invloed op de hoogte van uw bijstand. Dat heet de kostendelersnorm. Soms hebt u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Zorg er daarom voor dat u deze wijziging doorgeeft.
 

Zolang u in dezelfde woning woont, verandert er niets voor u. Als u of uw partner verhuist, dan kan dit gevolgen hebben voor de regelingen waar u recht op heeft. Wij adviseren u om het meteen door te geven als u of uw partner verhuist.

Ja, een erfenis kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Wij adviseren om dit meteen door te geven.

Meld het als u (op vakantie) in het buitenland wilt gaan. Doe dat tenminste vier weken van tevoren. U mag per jaar niet langer dan 4 weken in het buitenland verblijven. U kunt bellen met Werkplein om wijzigingen door te geven. In veel gevallen ontvangt u hiervoor een formulier.