Wilt u deelnemen aan de cliëntenraad?

woensdag 24 mei - 11:54
Ontvangt u werk- en/of inkomensondersteuning van het Werkplein Hart van West-Brabant? Wilt u meepraten over de dienstverlening van het Werkplein? Meld u dan aan voor de regionale cliëntenraad.

Wat is de Regionale Cliëntenraad Werkplein?
De Regionale Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor het Werkplein Hart van West-Brabant bij beleidsvoornemens over de uitvoering en toepassing van de Participatiewet. De cliëntenraad is samengesteld uit 7 tot maximaal 13 personen. Naast mensen die zich aanmelden met deze oproep, sluiten ook 6 leden uit de lokale cliëntenraden aan.

Wat doet de Regionale Cliëntenraad Werkplein?
De Regionale Cliëntenraad Werkplein komt minstens vier keer per jaar samen. Ook overlegt de raad minstens twee keer per jaar met de directeur van het Werkplein. Als cliëntenraadslid kunt u zelf onderwerpen inbrengen waar u het Werkplein op wilt wijzen.

Ook wordt uw mening gevraagd over het meerjarenbeleidsplan, wijzigingen in de regels en nieuwe dienstverlening. De Regionale Cliëntenraad gaat niet over het uitbrengen van adviezen over klachten of bezwaarschriften van individuele klanten.

Wilt u meer weten of uzelf aanmelden?
Neem dan contact op met Rob van Kaam van het Werkplein via 076 7503500 of stuur een mail naar clientenraad.werkplein.hvwb@gmail.com.