Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant wordt gevormd door de wethouders van de zes deelnemende gemeenten:

Etten-Leur Dhr. A.P.A.M. Schouw (Dhr. R.L. Dujardin plv lid)
Halderberge Dhr. F. Harteveld  (Dhr. J.C.M. Paantjes plv lid)
Moerdijk Dhr. Drs. T.H.R. Zwiers voorzitter  (Dhr. E. Schoneveld plv lid)
Roosendaal Dhr. J.A.M. Verbraak plv. voorzitter (Dhr. C. van Poppel plv lid)
Rucphen Dhr. M.J.A.J. Lazeroms (Dhr. mr. M.J. de Bruijn plv lid)
Zundert Dhr. Drs. J.M. Aarts(CDA) (Mw. Burgemeester L.C. Poppe-de Looff plv lid)

Het Dagelijks Bestuur GR bestaat uit de heer T.H.R. Zwiers, de heer J.A.M. Verbraak en de heer J. Aarts. De directeur van het Werkplein Hart van West-Brabant, de heer S.A. Kurvers, legt verantwoording af aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur en is belast met de dagelijkse leiding van het Werkplein. Het bestuur neemt besluiten over voorgesteld beleid en projecten.