Bijdrage voor onverwachte kosten (bijzondere bijstand)

 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft. Voorbeelden zijn: de huur, energielasten, telefoonkosten of de kosten van een paspoort/identiteitskaart. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen.
   
 • U komt mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand als u weinig vermogen heeft en een inkomen rond het minimumloon of AOW. U hoeft dus geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen ontvangen.
   
 • Het bedrag dat u ontvangt is meestal een gift. U hoeft dit dan niet terug te betalen. Voor woninginrichting (zoals een wasmachine of bankstel) wordt de bijstand als renteloze lening verstrekt. Afhankelijk van uw situatie wordt hiervan soms afgeweken en kunt u ook woninginrichting als gift krijgen.
   
 • U kunt geen bijzondere bijstand ontvangen voor kosten die vergoed worden door uw verzekering.
   
 • Bent u 18 tot 21 jaar oud? Doe dan éérst een beroep op uw ouders.
   
 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u minimaal 18 jaar oud bent en u in de gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert woont.
 • Staat u onder bewindvoering of curatele? Dan kunt u zelf geen bijzondere bijstand aanvragen. Vraag daarom uw bewindvoerder of curator om de bijzondere bijstand aan te vragen.
   
 • De hoogte van uw inkomen en eigen geld is belangrijk. Elke gemeente werkt met een andere grens voor de berekening van uw eigen bijdrage. Deze grenzen zijn:
  Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert
Inkomensgrens voor draagkracht 120% bijstands-norm 120% bijstands-norm 110% bijstands-norm 120% bijstands-norm 120% bijstands-norm 120% bijstands-norm

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de bijstandsnorm.

Wilt u weten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen en welke regels hiervoor gelden? We hebben het voor u op een rij gezet.

pdf Kostensoorten bijzondere bijstand (PDF, 659.74 KB)
 • Online kunt u een aanvraag indienen voor:
  • de eigen bijdrage in de kosten voor rechtsbijstand
  • vergoeding kosten bewindvoering/curatele/mentorschap
 • Andere soorten bijzondere bijstand kunt u aanvragen door te bellen of door naar het Werkplein in Etten-Leur te komen. Aanvragen bij het Werkplein in Roosendaal is niet mogelijk. Ga naar: openingstijden.
   
 • Binnen 8 weken na de dag van ontvangst van uw aanvraag krijgt u een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Bent u het niet eens met een besluit van het Werkplein? Dan kunt u bezwaar maken

 Aanvragen