Bijverdienen in de bijstand

vrijdag 29 september - 08:35
Vanaf 1 oktober 2017 gelden er nieuwe regels voor mensen in de bijstand die bijverdienen met deeltijdwerk. Meestal worden bijverdiensten volledig in mindering gebracht op de uitkering. Soms wordt een uitzondering gemaakt. Een uitzondering is mogelijk als het deeltijdwerk eraan bijdraagt dat iemand weer volledig gaat werken. De klantmanager van het Werkplein beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. U kunt dan mogelijk een deel van de bijverdiensten houden. Zo willen we mensen belonen die zich inzetten om weer aan de slag te gaan.

Nieuwe regels

De nieuwe regels zijn vastgesteld door de zes gemeenten die samenwerken in het Werkplein Hart van West-Brabant. Door de aanpassing gelden voor alle klanten van het Werkplein dezelfde regels. Voor inwoners van de gemeente Roosendaal wordt het voor het eerst mogelijk om bijverdiensten voor een deel te houden.

Bijstand en bijverdiensten in mindering brengen

De bijstandsuitkering is een tijdelijk inkomen voor mensen die te weinig verdienen om van rond te komen terwijl zij actief naar werk zoeken. De bijstandsuitkering is een vangnet. Daarom worden bijverdiensten in mindering gebracht op de uitkering. 

Vrijlating voor bijverdiensten

Wanneer deeltijdwerk een stap is naar een volledige baan is het mogelijk een deel van de inkomsten te houden. Dat noemen we een vrijlating. Uw klantmanager bepaalt of u een vrijlating ontvangt. Hoe lang en hoeveel bijverdiensten u mag houden verschilt van persoon tot persoon. Voor een alleenstaande ouder is het bijvoorbeeld voor een langere periode mogelijk om vrijlating te ontvangen dan voor andere groepen. Voor jongeren tot 27 jaar geldt bijvoorbeeld dat bijverdiensten altijd volledig in mindering worden gebracht.

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Bent u als vrijwilliger actief en ontvangt u hiervoor een onkostenvergoeding? Vergoedingen tot € 150,- per maand of € 1.500,- per jaar hebben geen gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. De zes gemeenten hebben ook regels vastgesteld waarmee de klantmanager Werk van het Werkplein beoordeelt of er sprake is van vrijwilligerswerk.