Collectieve zorgverzekering met korting

U kunt via het Werkplein een zorgverzekering afsluiten die veel van uw kosten vergoedt. We hebben voor u een basisverzekering met keuze uit twee pakketten. In beide pakketten wordt de wettelijke eigen bijdrage voor alle Wmo voorzieningen (Wmo / CAK) én de eigen bijdrage voor thuisverpleging (Wlz) vergoed tot max. € 375,- per jaar.  

 • Gemeenten Extra: een aanvullend pakket met onder andere vergoedingen voor vervangende mantelzorg, brillen, de tandarts en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • Gemeenten Extra Uitgebreid: aanvullende dekking voor de meest voorkomende zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. U betaalt met dit pakket ook geen eigen risico van € 385,-. Dit betalen wij voor u. 
We hebben voor u op een rij gezet wat er wordt gedekt door de basisverzekering en de twee keuzepakketten:

pdf Dekkingsoverzicht CZ 2020 (PDF, 486.45 KB)
 

Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig de vergoedingen vergelijken met andere zorgverzekeringen. U kunt hier ook de collectieve zorgverzekering afsluiten.

  We hebben voor u de kosten van onze twee zorgverzekeringen Gemeenten Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid op een rij gezet. Het Werkplein betaalt mee aan de premie. En CZ geeft korting op de aanvullende verzekering. Zo bent u goed verzekerd voor weinig geld.

  Premies 2020

  Gemeenten Extra

   

  Inwoners gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen & Zundert.

  € 147,09

  Inwoners gemeente Roosendaal

  € 140,85

  Inwoners gemeente Etten-Leur

  € 147,09

  Gemeenten Extra Uitgebreid

   

  Inwoners gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen & Zundert.

  € 163,11

  Inwoners gemeente Roosendaal

  € 156,87

  Inwoners gemeente Etten-Leur

  € 155,03

  U ontvangt de korting op de premie in de vorm van bijzondere bijstand. Wilt u weten hoe het premiebedrag is samengesteld? U leest meer hierover in de documenten: 

  pdf Informatie inwoners gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen & Zundert. (PDF, 180.61 KB)

  pdf Informatie inwoners gemeente Roosendaal (PDF, 169.58 KB)

  pdf Informatie inwoners gemeente Etten-Leur (PDF, 179.06 KB)
   

  U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering 2021 als u:

  • op 1 januari 2021 minimaal 18 jaar bent;
  • op 1 januari 2021 ingeschreven staat in de bevolkingsadministratie van: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert;
  • op 1 januari 2021 rechtmatig in Nederland verblijft en niet gedetineerd bent;
  • uw inkomen niet boven de inkomensgrens uitkomt.

  Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering of een (gezamenlijk) netto maandinkomen tot:

   

  Inkomen
  per maand

  Inkomen
  per vier weken

  Personen 18 tot AOW-leeftijd
  Gehuwd/samenwonend 
  Alleenstaande/alleenstaande ouder

  € 1.714,-
  € 1.200,-

  € 1.582,15
  € 1.107,69

  Personen met de AOW-leeftijd
  Gehuwd/samenwonend
  Alleenstaande/alleenstaande ouder  

   

  € 1.951,-
  € 1.425,-


  € 1800,92
  € 1.315,38

  Dit zijn de inkomensgrenzen voor 2020.

  Het gaat om uw netto maandinkomen van januari 2021. Kijk op uw loonstrook voor uw netto maandinkomen. Tel de maandinkomens van uzelf en uw partner bij elkaar op.

  Bent u een ondernemer? Als ondernemer kan uw inkomen sterk wisselen per week of maand. Daarom kijken we niet naar uw maandinkomen in januari 2021, maar naar uw jaarresultaat in 2020. Bij een controle of u kunt meedoen berekenen we daarom uw gemiddelde maandinkomen met:
  • de jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting van het vorige boekjaar;
  • kolommenbalans tot en met het vorige afgesloten kwartaal (als u die heeft). 

  Rekenhulp en veelgestelde vragen netto maandinkomen

  Deze zorgverzekering vervangt de bijzondere bijstand voor medische kosten. Er zijn twee uitzonderingen waarbij u bijzondere bijstand voor medische kosten kunt aanvragen:

  • Als u op 1 januari 2020 de collectieve zorgverzekering niet kon afsluiten omdat u niet aan alle voorwaarden voldeed. U kunt dan later in het jaar bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten.
    
  • Als u de collectieve zorgverzekering afsluit en noodzakelijke medische kosten heeft die hoger zijn dan de verzekering vergoedt. U leest hier meer over bij kostensoorten bijzondere bijstand (pdf). Het kan gaan om medische kosten voor:
   • fysiotherapie
   • huidaandoeningen
   • enkele specifieke hulpmiddelen
   • logeerkosten / therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   • tandarts/mondhygiëne onder strikte voorwaarden
   • voetbehandeling 

  U kunt zich niet meer aanmelden voor de zorgverzekering van 2020.

  Vanaf november 2020 kunt u zich aanmelden voor de zorgverzekering van 2021. U kunt zich dan snel en eenvoudig aanmelden op de website van Gezond Verzekerd. Hier kunt u ook onze zorgverzekering vergelijken met uw eigen of een andere zorgverzekering.

  Aanmelden via Gezond Verzekerd

  In bijzondere gevallen moet u de verzekering vóór 31 december 2020 stopzetten. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen naar het buitenland of als u in de gevangenis komt.

  Afmelden collectieve zorgverzekering