Collectieve zorgverzekering met korting

U kunt via het Werkplein een zorgverzekering afsluiten die veel van uw kosten vergoedt. We hebben voor u een basisverzekering met keuze uit twee pakketten. In beide pakketten wordt de wettelijke eigen bijdrage voor alle Wmo voorzieningen vergoed tot max. € 230,- per jaar.  

 • Gemeenten Extra Een aanvullend pakket met onder andere vergoedingen voor vervangende mantelzorg, brillen, de tandarts en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • Gemeenten Extra Uitgebreid Met aanvullende dekking voor de meest voorkomende zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. U betaalt met dit pakket ook geen eigen risico van € 385,-. Dit betalen wij voor u. 
We hebben voor u op een rij gezet wat er wordt gedekt door de basisverzekering en de twee keuzepakketten:

pdf Dekkingsoverzicht CZ 2022 (PDF, 3.03 MB)
 

Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig de vergoedingen vergelijken met andere zorgverzekeringen. U kunt hier ook de collectieve zorgverzekering afsluiten.

  We hebben voor u de premies in 2022 van onze twee zorgverzekeringen Gemeenten Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid op een rij gezet. Het Werkplein betaalt mee aan de premie. En CZ geeft korting op de aanvullende verzekering. Zo bent u goed verzekerd voor weinig geld.

  Premie 2022

   

  Pakket

   

  Premie
  GEMEENTEN EXTRA

  (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert)

   

  € 162,19
  GEMEENTEN EXTRA UITGEBREID

  (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert)

   

  GEMEENTEN EXTRA UITGEBREID

  (Etten-Leur)

   

  € 178,53

   

   

  € 172,78

  U ontvangt de korting op de premie in de vorm van bijzondere bijstand. Wilt u weten hoe het premiebedrag is samengesteld? Een berekening vindt u hier:

  pdf Berekening premie Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert (PDF, 169.17 KB)
  pdf Berekening premie Etten-Leur (PDF, 167.64 KB)

   

  U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering 2022 als u:

  • op 1 januari 2022 minimaal 18 jaar bent;
  • op 1 januari 2022 ingeschreven staat in de bevolkingsadministratie van: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert;
  • op 1 januari 2022 rechtmatig in Nederland verblijft en niet gedetineerd bent;
  • uw inkomen niet boven de inkomensgrens uitkomt.

  Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering of een (gezamenlijk) netto maandinkomen tot:

  Personen 18 tot AOW-leeftijd

    Inkomen per maand Inkomen per vier weken


  Gehuwd/samenwonend 

   

  € 1.778,-

   

  € 1.641,-

  Alleenstaande/
  alleenstaande ouder

  € 1.245,-

  € 1.149,-

  Personen met de AOW-leeftijd

   

   

  Inkomen per maand

   

  Inkomen per vier weken

  Gehuwd/samenwonend  

  € 2.044,-
   

  € 1.886,-  

  Alleenstaande/
  alleenstaande ouder

  € 1.493,-

  € 1.378,-

  Definitieve bedragen per 1-1-2022

  Het gaat om uw netto maandinkomen van januari 2022. Kijk op uw loonstrook voor uw netto maandinkomen. Tel de maandinkomens van uzelf en uw partner bij elkaar op.

   

  Bent u een ondernemer? 

  Als ondernemer kan uw inkomen sterk wisselen per week of maand. Daarom kijken we niet naar uw maandinkomen in januari 2022, maar naar uw jaarresultaat in 2021. Bij een controle of u kunt meedoen berekenen we daarom uw gemiddelde maandinkomen met:
  • de jaarcijfers en aangifte inkomstenbelasting van het vorige boekjaar;
  • kolommenbalans tot en met het vorige afgesloten kwartaal (als u die heeft). 

   

  Veelgestelde vragen netto maandinkomen

  • Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over netto maandinkomen: 
  pdf Veelgestelde vragen (PDF, 63.06 KB)
   

  Deze zorgverzekering vervangt de bijzondere bijstand voor medische kosten. Er zijn twee uitzonderingen waarbij u bijzondere bijstand voor medische kosten kunt aanvragen:

  • Als u op 1 januari 2022 de collectieve zorgverzekering niet kon afsluiten omdat u niet aan alle voorwaarden voldeed. U kunt dan later in het jaar bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten.
    
  • Als u de collectieve zorgverzekering afsluit en noodzakelijke medische kosten heeft die hoger zijn dan de verzekering vergoedt. U leest hier meer over bij kostensoorten bijzondere bijstand (pdf). Het kan gaan om medische kosten voor:
   • fysiotherapie
   • huidaandoeningen
   • enkele specifieke hulpmiddelen
   • logeerkosten / therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   • tandarts/mondhygiëne onder strikte voorwaarden
   • voetbehandeling

  Heeft u hoge zorgkosten? Lees dan eens deze folder (pdf) waarin mogelijkheden staan voor extra ondersteuning.  

  Aanmelden voor de zorgverzekering van 2022 is niet meer mogelijk.

  Aanvragen collectieve zorgverzekering

  In bijzondere gevallen moet u de verzekering vóór 31 december 2022 stopzetten. Bijvoorbeeld als u in de loop van 2022 gaat verhuizen naar het buitenland of als u in de gevangenis komt.

  Afmelden collectieve zorgverzekering

   

  Heeft u vragen over de voorwaarden? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen?


  Neem dan contact op met onze collega's van het team collectieve zorgverzekering. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer 076-750 35 12. 

   

   

  Heeft u vragen over de vergoeding van medische kosten?


  Bel CZ via (088) 555 77 77
  CZ is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 19.00 uur