Fraude melden

Wilt u een mogelijke uitkeringsfraude melden?

Dat kan:

 • Anoniem via deze pagina met het invullen van het formulier. Bij iedere stap in het formulier staat welke informatie u hier kunt invullen.

  Let op: vul bij Persoonsgegevens niet uw eigen gegevens in. Hier vermeldt u de gegevens van de persoon van wie u vermoedt dat hij of zij fraude pleegt.
   
 • U kunt ook bellen, tijdens kantoortijden: 076 - 750 35 00. Vraag naar een medewerker fraudepreventie.

Het Werkplein kan alleen een onderzoek starten als de melding duidelijke beschrijvingen en informatie bevat.

  1. Stap 1 van 4: Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Persoonsgegevens
  3. Stap 3 van 4: Voorbeeldweergave
  4. Stap 4 van 4: Voltooid
  Vermeld zoveel mogelijk gegevens. Bijvoorbeeld: aanleiding voor uw melding, zwartwerkadres(sen), werktijden, soort werkzaamheden, gegevens partner, kenteken gebruikte auto, verblijfadres, gegevens medebewoners, bezittingen/vermogen en overige volgens u relevante informatie. Op de volgende pagina kunt u de persoonsgegevens invullen van degene waar uw melding over gaat.