Fraude melden

Wilt u een mogelijke uitkeringsfraude melden? Dat kan anoniem via deze pagina of telefonisch. Bellen kan tijdens kantoortijden via 076 750 35 00. Vraag dan naar een medewerker fraudepreventie. Het Werkplein kan alleen een onderzoek starten als de melding concrete informatie bevat.
  1. Stap 1 van 4: Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Persoonsgegevens
  3. Stap 3 van 4: Voorbeeldweergave
  4. Stap 4 van 4: Voltooid
Vermeld zoveel mogelijk gegevens. Bijvoorbeeld: aanleiding voor uw melding, zwartwerkadres(sen), werktijden, soort werkzaamheden, gegevens partner, kenteken gebruikte auto, verblijfadres, gegevens medebewoners, bezittingen/vermogen en overige volgens u relevante informatie. Op de volgende pagina kunt u de persoonsgegevens invullen van degene waar uw melding over gaat.