Verslagen algemeen bestuur

Het algemeen bestuur beslist over de dienstverlening van het Werkplein Hart van West-Brabant. In het bestuur zitten wethouders van de zes Werkplein-gemeenten. De vergaderstukken en verslagen zijn openbaar.

Vergaderstukken en verslagen