Werk zoeken

Ontdek wat u nodig heeft om weer helemaal zelf uw geld te verdienen. We passen de starttraining aan op uw situatie. U kunt zich ook aanmelden als u geen bijstandsuitkering ontvangt en voor meer dan 20 uur per week werk zoekt.

Tijdens de training komt onder andere aan bod:

 • het ontdekken van uw kwaliteiten;
 • negatieve tegenover positieve mindset;
 • wat voor u het belangrijkst is om weer voor uw eigen geld te kunnen zorgen.

Het Werkplein kan voor u nog meer trainingen en bijeenkomsten organiseren. Dit bepaalt u samen met uw klantmanager.

Graag ondersteunen we u bij het vinden van werk. Daarbij verwachten wij van u een actieve houding. Bij het Werkplein ontvangt u persoonlijke begeleiding van een klantmanager.  De klantmanager van het Werkplein stelt samen met u een plan op. Daarin staat wat u kunt doen om werk te vinden. Wanneer u zich met DigiD bij ons meldt, dan krijgt u ook meteen toegang tot een persoonlijke pagina met vacatures.

Kunt u wel in loondienst werken, maar niet volledig? Misschien komt u in aanmerking voor een baan uit de Banenafspraak. In de Banenafspraak hebben de overheid en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

U komt hiervoor in aanmerking als u niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunt verdienen. Het UWV beoordeelt of u in aanmerking komt voor een baan uit de Banenafspraak. 

We zoeken dan samen met u naar een werkgever die u passend werk kan bieden. Als extra ondersteuning nodig is om in loondienst te kunnen werken, dan zorgen we dat die er komt. U ontvangt een arbeidsovereenkomst en een regulier salaris van een werkgever.

Kunt u door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet bij een gewone werkgever werken? Misschien komt u dan in aanmerking voor werken in een beschermde omgeving. U kunt dan extra begeleiding en een aangepaste werkplek ontvangen. U ontvangt een arbeidsovereenkomst en een regulier salaris van een werkgever. 

Kunt u nu (nog) niet werken? Dan zoeken we met u naar een manier om mee te doen in de samenleving. Het liefst in uw eigen gemeente. Maatschappelijk participeren noemen we dat. We kijken naar uw mogelijkheden en hoe u nog stappen kunt maken richting betaald werk. Het aantal uren per week hangt af van uw leerdoelen. Deze bepaalt u in overleg met uw klantmanager.  

Werkgevers kunnen gebruikmaken van een interessante regeling om oudere werknemers in dienst te nemen. Dit is aantrekkelijk voor werkgevers, maar ook voor u als werkzoekende. Sommige werkgevers zouden graag extra ervaren mensen aannemen. Maar niet iedere werkgever heeft hiervoor de financiële ruimte. Met een bijdrage in de loonkosten van de Belastingdienst is het aannemen van een oudere werknemer aantrekkelijker.

Om gebruik te maken van de regeling heeft de werkgever van u een ‘doelgroepverklaring oudere werknemer’ nodig.

Wanneer krijgt u een doelgroepverklaring?

U krijgt een ‘doelgroepverklaring oudere werknemer’ als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U hebt in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van het Werkplein ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
 • U bent de 6 maanden voorafgaand aan uw baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
 • U hebt een normale baan bij uw werkgever en u wordt voor uw werk betaald.
 • En u bent korter dan 3 maanden geleden begonnen met uw baan.

Aanvraagformulier doelgroepverklaring oudere werknemer

Vul dit formulier in en lever deze in bij het Werkplein.

pdf Aanvraagformulier doelgroepverklaring oudere werknemer (PDF, 48.28 KB)


Bent u werkgever?

Dan kunt u ook een doelgroepverklaring aanvragen namens uw werknemer. Vul onderstaand formulier samen met uw werknemer in.

pdf Machtigingsformulier doelgroepverklaring oudere werknemer (PDF, 87.43 KB)


Hoeveel loonkostenvoordeel krijgt u?

Dat kunt u hier makkelijk uitrekenen.

Wij hebben ongeveer 8 weken de tijd nodig om te kijken of uw werknemer aan alle voorwaarden voldoet. Als dat zo is, ontvangt u daarna zo snel mogelijk de doelgroepverklaring. Vervolgens kunt u bij de aangifte van loonheffingen bij loonkostenvoordeel kiezen voor ‘JA’. U geeft hiermee aan dat u gebruik wilt maken van het loonkostenvoordeel.

We kunnen u ook ondersteunen als u geen uitkering aanvraagt of ontvangt.

 • Iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV kan bij ons de training ‘Op weg naar werk’ volgen. Bel met het Werkplein voor meer informatie.
   
 • Heeft u een ziekte of handicap waardoor u niet het minimumloon of meer kunt verdienen? Dan kunnen we u ook ondersteunen met het vinden van een garantiebaan of beschut werk. Vraag hiervoor eerst een Indicatie banenafspraak of beschut werk aan bij het UWV.

Naar Uitkering

Wanneer u een uitkering aanvraagt, krijgt u een persoonlijke klantmanager die u ondersteunt bij het zoeken naar werk.