Collectieve zorgverzekering met hoge korting

Wij bieden u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Het Werkplein betaalt mee aan deze verzekering. Bij ons bent u uitgebreid verzekerd. Want als u ziek bent, dan wilt u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Vanaf half november kunt u zich aanmelden voor de verzekering in 2018.

U kunt via het Werkplein een zorgverzekering afsluiten die veel van uw kosten vergoedt. We hebben twee pakketten voor u:

  • Gemeenten Extra Uitgebreid: aanvullende dekking voor de meest voorkomende zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. U betaalt met dit pakket ook geen eigen risico van € 385,-. Dit betalen wij voor u. 
    pdf Vergoedingen Gemeente Extra Uitgebreid 2017 (PDF, 369.14 KB)
     
  • In beide pakketten wordt de eigen bijdrage Wmo-AWBZ en thuiszorg Wlz vergoed tot max. € 375,- per jaar.  

Via Gezond Verzekerd (zie onderaan deze pagina) kunt u snel en eenvoudig onze zorgverzekering vergelijken met uw eigen of een andere zorgverzekering.

We hebben voor u de kosten van onze twee zorgverzekeringen Gemeente Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid op een rij gezet.

Wilt u weten hoe het premiebedrag is samengesteld?

U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering 2017 als u:

  • op 1 januari 2017 minimaal 18 jaar bent;
  • op 1 januari 2017 ingeschreven staat in de bevolkingsadministratie van: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert;
  • op 1 januari 2017 rechtmatig in Nederland verblijft en niet gedetineerd bent;
  • uw inkomen niet boven de inkomensgrens uitkomt. 

Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering of een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen* tot:

Personen 18 tot 67 jaar
Gehuwd / samenwonend 
Alleenstaande/ alleenstaande ouder

€ 23.064,-
€ 17.832,-
Personen met de AOW-leeftijd
Gehuwd / samenwonend
Alleenstaande / alleenstaande ouder  
€ 25.289,-
€ 18.321,-

* Kijk op uw loonstrook voor uw bruto jaarinkomen. Tel de jaarinkomens van uzelf en uw partner bij elkaar op. 

Deze zorgverzekering vervangt de bijzondere bijstand voor medische kosten.

U kunt uzelf niet meer aanmelden voor de Collectieve Zorgverzekering in 2017. Vanaf half november vindt u op deze pagina informatie over (het aanmelden voor) de verzekering in 2018. Meld u aan vóór 1 januari 2018 en gebruik onze gratis overstapservice.