Collectieve zorgverzekering met hoge korting

U kunt via het Werkplein een zorgverzekering afsluiten die veel van uw kosten vergoedt. We hebben voor u een basisverzekering met keuze uit twee pakketten. In beide pakketten wordt de wettelijke eigen bijdrage voor alle Wmo voorzieningen (Wmo / CAK) én de eigen bijdrage voor thuisverpleging (Wlz) vergoed tot max. € 375,- per jaar.  

 • Gemeenten Extra: een aanvullend pakket met onder andere vergoedingen voor vervangende mantelzorg, brillen, de tandarts en de eigen bijdrage voor thuiszorg.
 • Gemeenten Extra Uitgebreid: aanvullende dekking voor de meest voorkomende zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. U betaalt met dit pakket ook geen eigen risico van € 385,-. Dit betalen wij voor u. 
We hebben voor u op een rij gezet wat er wordt gedekt door de basisverzekering en de twee keuzepakketten:
pdf Dekkingsoverzicht CZ 2019 (PDF, 622.31 KB)

Via www.gezondverzekerd.nl kunt u snel en eenvoudig de vergoedingen vergelijken met andere zorgverzekeringen. U kunt hier ook de collectieve zorgverzekering afsluiten.

  We hebben voor u de kosten van onze twee zorgverzekeringen Gemeenten Extra en Gemeenten Extra Uitgebreid op een rij gezet.

  Premies 2019
  Gemeenten Extra   Gemeenten Extra Uitgebreid  
  Inwoners gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal, Zundert. Inwoners gemeente Etten-Leur Inwoners gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal, Zundert. Inwoners gemeente Etten-Leur
  € 139,68 € 136,82 € 155,14 € 141,60

  U ontvangt de korting op de premie in de vorm van bijzondere bijstand. Wilt u weten hoe het premiebedrag is samengesteld? U leest meer hierover in de documenten: 

  U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering 2019 als u:

  • op 1 januari 2019 minimaal 18 jaar bent;
  • op 1 januari 2019 ingeschreven staat in de bevolkingsadministratie van: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert;
  • op 1 januari 2019 rechtmatig in Nederland verblijft en niet gedetineerd bent;
  • uw inkomen niet boven de inkomensgrens uitkomt. 

  De voorwaarden zijn door de zes Werkplein-gemeenten in beleidsregels vastgelegd. Let op: u leest hieronder de concept-beleidsregel.  De nieuwe beleidsregel wordt in december 2018 pas definitief.
  pdf Concept beleidsregel Collectieve Zorgverzekering_2019 (PDF, 69.41 KB)

  Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering of een (gezamenlijk) netto maandinkomen van januari 2019 tot:

  Personen 18 tot 67 jaar
  Gehuwd / samenwonend 
  Alleenstaande/ alleenstaande ouder

  € 1.630,-
  € 1.145,-
  Personen met de AOW-leeftijd
  Gehuwd / samenwonend
  Alleenstaande / alleenstaande ouder  

   

  € 1.860,-
  € 1.345,-

  Let op: kijk alleen naar uw netto maandinkomen van januari 2019. Kijk op uw loonstrook voor uw netto maandinkomen. Tel de maandinkomens van uzelf en uw partner bij elkaar op of gebruik deze handige rekenhulp.

  Krijgt u per 4 weken loon van uw werkgever? Kijk dan hier: pdf Inkomensgrens per 4 weken (PDF, 59.26 KB)

  Lees in dit document hoe u uw netto maandinkomen van januari 2019 kunt berekenen of gebruik deze rekenhulp.

  pdf Extra uitleg over het netto maandinkomen (PDF, 98.71 KB)

  Deze zorgverzekering vervangt de bijzondere bijstand voor medische kosten. Er zijn twee uitzonderingen waarbij u bijzondere bijstand voor medische kosten kunt aanvragen:

  • Als u op 1 januari 2019 de collectieve zorgverzekering niet kunt afsluiten omdat u niet aan alle voorwaarden voldoet. U kunt dan later in het jaar bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten.
    
  • Als u de collectieve zorgverzekering afsluit en noodzakelijke medische kosten heeft die hoger zijn dan de verzekering vergoedt. U leest hier meer over bij kostensoorten bijzondere bijstand (pdf). Het kan gaan om medische kosten voor:
   • fysiotherapie
   • huidaandoeningen
   • enkele specifieke hulpmiddelen
   • logeerkosten / therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   • tandarts/mondhygiëne onder strikte voorwaarden
   • voetbehandeling 

  U kunt zich nog aanmelden t/m 31 januari 2019, als u vóór 31 december 2018 al uw huidige zorgverzekering hebt opgezegd. Stap over naar de collectieve zorgverzekering via de website van Gezond Verzekerd. 

  Overstappen via Gezond Verzekerd

  • In bijzondere gevallen moet u de verzekering vóór 31 december 2019 stopzetten. Bijvoorbeeld als u gaat verhuizen naar het buitenland of als u in de gevangenis komt.
  • In alle andere gevallen gaat uw afmelding in op 1 januari 2020. Bijvoorbeeld wanneer u zich afmeldt omdat uw inkomen is gestegen.

  Afmelden collectieve zorgverzekering